Търси се куратор на участието на България във Венецианското биенале за архитектура

  • от PlovdivTime
  • 10:56, 21.12.2022

Министерството на културата обявява конкурс за кураторски проект за участието на България на 18-ото Венецианско биенале за архитектура от 20. май до 26. ноември 2023 г. Конкурсната процедура и кандидатстването ще се извършат съгласно реда, определен в Статута за национално участие на Република България във Венецианското биенале за архитектура, утвърден със заповед на министъра на културата.

Проектните предложения се подават на място или се изпращат по куриер в два екземпляра на хартиен носител и един на електронен носител (компактдиск/флашпамет) в деловодството на Министерство на културата, като се адресират:
До дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“
Относно „Проект за Биенале във Венеция – 2023 г.“
1040, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 17

"Крайният срок за подаване на документи е 16. януари 2023 г., до 12 ч. Проекти, постъпили след крайния срок, няма да бъдат разглеждани", уточняват от културното ведомство.

В конкурса могат да участват български и чуждестранни физически и юридически лица, самостоятелно, или като обединения. Кандидатите следва да притежават професионална квалификация, позиция и познания по спецификата на съвременната българска архитектура. Допуска се кандидатстване само с едно проектно предложение.

Проектите ще се разглеждат от жури в състав - председател проф. д-р арх. Тодор Булев – председател на УС на САБ, и членове доц. д-р Борис Данаилов, изкуствовед, началник на политическия кабинет на министъра на културата; арх. Веселин Серкеджиев – член на УС на САБ; арх. Галина Милкова – член на КАБ; арх. Тодор Обрешков – член на КАБ; арх. Георги Кътов – носител на четири специални награди в конкурса „Български архитектурни награди“ - през 2018, 2019 и 2021 г.; Нурхан Раджеб – урбанист; арх. Александър Стайнов, държавен експерт в отдел НКН, дирекция КНМИИ, национален комисар за участието на Република България във Венецианското биенале за архитектура през 2023 г., съгласно чл. 5, ал. 5, т. 8 от Статута участва със съвещателен глас.

Подробна информация за параметрите на пространството, регламент и административни актове е поместена в сайта на Министерство на културата