Стотици успешни операции с робот направиха в Пловдив

  • от PlovdivTime
  • 18:51, 11.09.2022

Близо 400 успешни операции проведоха с помощта на роботизираната хирургия в университетската болница за активно лечение “Каспела” в Пловдив за последните две години. 

Урологичните роботизирани интервенции са извършени от д-р Иван Вълканов и неговия екип, а роботизиранитеоперации в гръдната хирургия от д-р Васил Петров и екипа му.

Завеждащият Клиника по хирургия в лечебното заведение проф. д-р Росен Димов, който е и професор към „Катедра по Специална хирургия“ в Медицински университет - Пловдив, заедно с екипа си успяха да направят най-много роботизирани операции в коремната хирургия в България.

Проф. Димов разкри какви са предимствата и недостатъците на роботизираната хирургия, като преди това отговори на най-често срещания въпрос - защо е необходимо да има посредник между ръцете на хирурга и обекта на оперативното лечение?

В конкретния случай става въпрос за оперативно лечение посредством лапароскопия “безкръвни операции”, при които коремната кухина се изпълва с газ и се работи през миниатюрни отвори в коремната стена. Тоест ръцете на хирургичния екип са извън човешкото тяло и се работи със специални инструменти. Това се прави като опит да бъде намалена хирургичната травма от разрязването на коремната стена - мускули, фасции, сухожилия, нерви и кръвоносни съдове, обяснява проф. Димов.

Според него предимствата на системата ДаВинчи за пациентите са няколко. 

Визуализация. 3D камерата на системата позволява да се видят ясно и да се идентифицират и най-малките структури в оперативното поле - кръвоносни съдове, нерви. Образът, който получава хирургът, е “сякаш плува вътре в коремната кухина”.

Манипулации. Суперспециалните инструменти на системата позволяват такива движения на върха им, каквито са непостижими от никой друг хирургичен инструментариум.

Всичко това в съчетание позволява пациентът да се възстанови много по-бързо от операцията, с много по-малко болка. Да се раздвижи още в същия ден и да се завърне в семейството си по най-бързия начин, категоричен е проф. Димов.

Съществува и предимство за обществото и това е бързото възстановяване, което позволява по-малко скъпи болнични грижи. Липсата на рехабилитация и раздвижване дава възможност на пациента да се върне съвсем скоро към трудовите си задължения и семейните ангажименти.

Относно плюсовете за хирургичния екип, проф. Росен Димов споделя, че се работи в комфортно седнало положение, с много добра ергономия. Няма преумора, болки в кръста, ставите, главоболие или световъртеж. 

„Мисля, че никой пациент не би искал да бъде опериран от преуморен екип.“, смята началникът на Клиниката по хирургия в УМБАЛ “Каспела”.

Използването на системата не е възможно при всеки един случай. Ако има предходни операции с налични сраствания в коремната кухина, често това е пречка за операцията с DaVinci. При някои спешни състояния като тежък перитонит или сплитане на червата, също не е възможно използването й.

За обществото все още стойността на самата система, нейното софтуерно поддържане, себестойност на инструментариума е много висока. 

Надеждите са, че с популяризирането и навлизането на системата в широка употреба, ще дойде момент за намаляване цената на една процедура.

Това е недостатъкът за хирургичния екип при работа с роботизираната хирургия. За да се придобият необходимите знания и умения за ефективно и безопасно използване на робота, се преминава през дълъг, специфичен и скъп период на обучение и самообучение, до получаване на сертификат, удостоверяващ компетентност за работа с DaVinci.

Много важен въпрос за пациентите и техните близки - гарантира ли системата DaVinci успешния краен резултат от операцията? В отговора си на този въпрос, проф. Димов е категоричен:

„Не. Нищо не може да бъде гарантирано нито от машина, нито от човек, що се отнася до оздравяването. Това е сложен многофакторен процес, който може да бъде подобрен от системата и от компетенцията на хирурга, но не и гарантиран.“

Хирургичната система ДаВинчи е една от първите минимално инвазивни хирургически системи с помощта на роботи, одобрени от FDA. Днес роботите ДаВинчи са повече от 5000 броя в света и се използват от хирурзи във всички 50 щати на САЩ, както и в 67 страни по света.

Национална здравноосигурителна каса вече реимбурсира роботизирани операции в коремната хирургия, както и в урология, гръдна хирургия и гинекология. Така пациенти със злокачествени новообразувания могат да бъдат оперирани със системата ДаВинчи по клинична пътека.