След пожара в Пампоровата къща: Актуализираха списъка на къщи и имоти за застраховане

  • от Мария Луцова
  • 11:15, 30.06.2024


Кметът Костадин Димитров ще внесе за разглеждане на сесия на местния парламент актуалния списък с недвижимите имоти - частна общинска собственост, които трябва задължително да бъдат застраховани.

Припомняме, че след пожар в Пампоровата къща в Стария град стана ясно, че сградата не е застрахована. Оказа се, че не е единствената, която се стопанисва от културни институции, и не е подсигурена в случай на бедствия и пожари. Аргументът на ръководствата на галерии и музеи бе, че всяка година подават списък със сградния си фонд за застраховане към общината и не са наясно, че спорез закона те са длъжни да го правят поне по отношение на сградите частна общинска собственост.

Тогава Костадин Димитров и екипът му реагираха експресно и включиха въпросните къщи и галерии в обществената поръчка заедно със сградите държавна и публична общинска собственост. Сега отново завъртат процедурата през Общински съвет.

Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в чл. 3 се предвижда кметът на общината да внася за одобрение в Общинския съвет предложение със списък на недвижимите имоти - частна общинска собственост, предназначени за здравна, културна, образователна или социална дейности, както и такива за други дейности за задоволяване на обществени потребности.

В актуалния списък попадат ателиета в Стария град, Туристически информационен център, кафенето на Епископската базилика, Домът на учителя и още много други сгради в архитектурния резерват. Част от тях са в активите на Общинския институт "Старинен Пловдив", други - в Община Пловдив. В списъка има сгради от активите на Природонаучния и Археологическия музеи, на Занаятчийската камара, детски градини, помещения на общински предприятия "Общински пазари", "Траурна дейност" и "Паркове и градини", детски кухни, читалище, Колодрума, центрове към комплекси за социални услуги, жилища, сгради
В списъка попадат и имоти във Велинград и Карлово.