Ще остане ли мираж проектът за снабдяването на Пловдив с чиста планинска вода?

  • от PlovdivTime
  • 19:37, 04.10.2021

Ще се направи ли нова крачка към реализацията на един от най-чаканите проекти в Пловдив и областта за снабдяването с чиста планинска вода, или отново всичко ще започне отначало?

Вече втора година договорът на Областна управа за предпроектни проучвания за реализацията на проекта за вода от каскада „Въча-Доспат” виси във въздуха и към днешна дата не се знае дали той ще се реализира. През февруари тази година имаше заседание в Областна управа на експертната комисия от 30 институции, сред които пет министерства и техните регионални структури, „НЕК“ ЕАД, както и засегнатите общини. От 22 гласували институции, едва две гласуваха за приемането на проекта, 6 бяха „въздържали се”, а 14 „не приемат” прединвестиционните проучвания.

Причината са множеството нарушения и несъответствия в докладите на фирмата изпълнител българо-израелската фирма "Аш Индъстрийс" ООД. 7 месеца по-късно все още не е ясно какво ще се случи с договора и дали предпроектните проучвания ще бъдат приети.

Договорът с „Аш Индъстрийз“ ООД бе подписан на 14.08.2019 година, със срок от 14 месеца.

Заради  наложените през пролетта  пандемични ограничения в страната, с допълнително споразумение от 12.10.2020 г., срокът на сключения договор е удължен с 3 месеца.

„След въпросния експертен съвет, който отхвърли разработката през юни тази година  доработката е предоставена на компетентните ведомства и организации за запознаване и за изразяване на становища, съобразно техните компетенции. Поради забава на значителна част от становищата, е изпратено напомнително писмо, в което е поставен краен срок за представянето им - 30.09.2021 г.

След изтичането на този срок, през октомври т.г. ще бъде насрочено заседание на ОЕСУТ, на което съветът ще разгледа представената доработка за съответствието и с техническото задание, отстраняване на забележките и  изпълнение на препоръките на членовете на съвета от проведено заседание през м. февруари т.г”, съобщават от Областна управа.

За реализацията на проекта не трябва просто да се изгради 18-км трасе от Въча до Пловдив, но и да се смени цялата водопроводна мрежа в Пловдив, чиято цена е от 320 млн. лева до 570 млн. лева според различните варианти.

Тогава бяха представени и три варианта за реализиране на проекта – с държавни пари, европейски грантове или даването на концесията на частна фирма.

Ако проектът на фирмата не бъде приет, а договорът не се счете за изпълнен, то ще трябва да се обяви нова процедура. Все пак, ако се приемат прединвестиционните проекти, то на базата на тях може да започне реализацията на проекта, като започне да се търси финансиране.