Семинар по невронаука се проведе в МУ-Пловдив

  • от PlovdivTime
  • 15:36, 26.09.2022

В Научноизследователския институт към МУ-Пловдив се проведе работен семинар по проект "Development of Institutional Partnership across Europe in the Field of Translational Neuroscience – DIP Neuroscience", финансиран по Национална програма „Европейски научни мрежи“ чрез Споразумение № Д01-284/06.10.2020. Стойността на финансирането за 2022 г. по този проект е 782 280 лв.
В срещата участваха представители на всички партньори по проекта. МУ-Пловдив, като водещ партньор и домакин на срещата, беше представен от акад. проф. д-р Дроздстой Стоянов, доц. д-р Севдалина Кандиларова, д-р Анна Тодева-Раднева, д-р Росица Паунова и д-р Кристина Стоянова. Dr Letizia Squarcina и Dr Eleonora Maggioniучастваха от името на University of Milan (Italy), Prof. Claus Lamm и Dr Ronald Sladky от University of Vienna (Austria), Dr. Ferah Kherif и проф. Богдан Драгански от Canton of Vaud University Hospital (Switzerland) и Dr Alexandra Korda беше представител на изследователската група от University of Lubeck (Germany), ръководена от Prof. Stefan Borgwardt.

През първия ден беше представен обзор на планираните публикации и доклад за пилотните сканирания на проби в партньорските центрове. Всеки представител на партньорите направи обзор на своя изследователски план, беше направено отчитане на напредъка на текущите проекти.

За втория ден бяха предвидени четири практически обучения и презентации, в които взеха участие и студенти на МУ-Пловдив.
За постигане на научните цели на проекта и трансфера на знания до момента бяха проведени няколко обучения, индивидуални мобилности и експертни посещения. Разработени бяха  съвместни проучвания и публикации за споделяне на резултатите от сътрудничеството.

Младите изследователи бяха включени активно в проектните предложения и проучванията, така че общият изследователски профил на младите учени в Пловдив стана по-конкурентоспособен и адекватен на все по-високите научни стандарти.

Очакваното въздействие от този проект е постигане на напреднало ниво на трансфер на знания в областта на транслационната невронаука и е в съответствие със стратегическите цели на Третата програма на ЕК за здравеопазване 2014-2020 г., както и с приоритетите на тематичната област „Индустрия за здравеопазване и биотехнологии“ от Националната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. и Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 - 2030 г. Резултатите от проекта са вградени в Стратегическата и иновационна програма на МУ-Пловдив по Плана за възстановяване и устойчивост на ЕК и в Националната стратегия за психично здраве 2030 година.