Съюзът на парашутистите награди известен пловдивски бизнесмен

  • от Деница Иванова
  • 16:29, 17.04.2024

Сдружение "Съюз на българските парашутисти" награди собственика на фирма „Рефан България” ЕООД Ангел Попов за принос в дейността на българските парашутисти за оказване на пълно съдействие и помощ при всички провели се мероприятия.

Той бе награден с почетен плакет и грамота, които му бяха връчени от члена на управителния съвет на „Съюз на българските парашутисти” Любомир Апостолов.

Освен че Ангел Попов е член на Съюза, той е и бивш парашутист, служил в съвместното командване на специалните операции.

Сдружението „Съюз на българските парашутисти” е автономна, неправителствена, неполитическа, доброволна, военно-патриотична организация. Сдружението е юридическо лице, регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ и вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел – като Сдружение за осъществяване на обществено полезна дейност за: организиране и осъществяване на дейности, допринасящи за развитието на теорията и практиката в областта на сигурността на страната, защита на своите професионални и социални интереси и развитие и утвърждаване на гражданското общество.

Сдружение „Съюз на българските парашутисти” бе учредено по идея на инициативен комитет, от Учредително събрание проведено на 25 септември 2009 г. в Пловдив с участието на 30 учредители.

Членовете на съюза, които са над 200 човека, имат и свой дом, намиращ се на ул. "Братя Бъкстон" 61. Има и над 200 души симпатизанти, като една от основните цели за създаването на клуба е да бъде предоставена възможност на младежите с военно-патриотичното образование, да бъдат запознати с историята на парашутизма. Организацията помага и на бивши парашутисти, които са в тежко положение.