Със специална програма: „Пловдив 2019” финансира творците под тепетата

  • от Мария Луцова
  • 14:19, 18.01.2021

„Пловдив 2019” пусна специална отворена покана за пловдивски творци като част от програмата „Наследство”. За първи път фондацията акцентира съвсем целенасочено към проекти, създадени от артистите под тепетата.  „Творческият Пловдив” има за цел да разгърне партньорствата с гилдиите под тепетата и да покаже отново творческия им потенциал.

Второто направление, което отворената покана включва, е „Фестивали и творчески инициативи”. 

Поканите се реализират с остатъка от средства от наградата „Мелина Меркури“ и чрез тях се дава възможност на творчески организации и артисти да развият потенциала си и да се изявят през 2021 и през 2022 г. 

Всички желаещи да реализират проектите си към програма „Наследство“ могат да изберат от две направления за финансиране. Срокът за кандидатстване и по двете е от 18 януари до 15 март 2021 с еднакви критерии за оценка, съобразени с основните ценности и философията на инициативата Европейска столица на културата.  Реализацията на проектите  трябва да бъде от 30 април 2021 г. до 30 ноември 2022 г. 

Поканата по направление „Творческият Пловдив“ е насочена към активирането на творческия потенциал на града и осъществяване на събития през тази и следващата година от организации, които са базирани в Пловдив. По нея се разпределят общо 500 000 лв. Кандидатите от Пловдив могат да участват и по първото направление „Фестивали и творчески инициативи“. 

Максималното искано финансиране за проект е до 70 000 лв., като кандидатите участват със собствен принос от минимум 30% от общата стойност на проекта. Добрата новина за кандидатстващите е, че ще получат авансово 70 процента, което ще им даде възможност по-спокойно да организират събитието си. Останалите 30 процента ще им бъдат разплатени след отчитането на проекта.

Като за собствено финансиране се приема, както финансов принос под формата на парична сума, която се предоставя за целите на проекта, така и нефинансов принос с ресурси на организацията или на трети страни, договорени от нея. Максималният допустим нефинансов принос е в размер на до 20% от сумата на собствения принос.  Този нефинансов принос може да бъде чрез наем на оборудване, материали, доброволен труд, може да бъде осигурен от трети страни, които не са партньори по проекта. Важно е, че за нефинансов принос ще се приемат и осигурените от партньори самолетни билети, нощувки, рекламни площи, храна, консумативи и печатни издания. Остойностеният, нефинансовият принос по бюджета се отбелязва на ниво кандидатстване във формуляра.

Втората отворена покана в рамките на „Наследство” по направление „Фестивали и творчески инициативи“ разпределя общата сума от 1 милион лева. В първата категория „Фестивали и големи събития” се дава възможност за представяне на мащабни проекти до 200 000 лв.  Кандидатите по тази покана участват с минимум 50 процента собствен принос от общата стойност на проекта. Одобрените артисти и организации ще получат авансово 30 процента авансово заплащане, после едно междинно плащане на базата на междинен отчет и финално плащане след отчитането на проекта.

В категория 2 „Малки проекти” попадат събития, чиито бюджет е до 10 000 лв. Те трябва да участват със собствен принос от минимум 30 процента от общата стойност на проекта. Одобрените кандидати ще получат 70 процента от сумата авансово, а 30% - след отчитането на проекта.

В двете категории могат да се включат всички желаещи организации и артисти от България и чужбина.

Както и при кандидатстващите по отворена покана „Творческият Пловдив” и тук има важно нововъведение, с което се признава в голяма степен и нефинансовият принос на организаторите.

От фондацията уточняват, че си запазват правото да не разпределят пълния бюджет в случай на недостатъчен брой проекти или при липса на убедителни кандидатури.

В първа част от наследството на „Пловдив 2019“ бяха одобрени за финансиране 21 проекта, които продължават своята реализация и в настоящата година. След предизвикателната 2020 г. наследството на инициативата Европейска столица на културата е и един от инструментите за подпомагане на културния сектор и за постепенното възстановяване на активния културен живот в Пловдив. Двете нови покани предоставят оптимални условия, както за опитни и големи организации, така и на по-малки организации и независими проекти.

Предстои фондацията да организира и поредица от информационни срещи за всички заинтересувани от финансирането.

Наградата „Мелина Меркури“ бе присъдена на екипа на фондация „Пловдив 2019“ през 2018 г. след последната мониторингова среща с международното жури на Европейската комисия за успешната работа по организацията на проекта. Половината от наградата беше разпределена през 2019 г. по отворена покана „Наследство“ за проекти и фестивали, които продължават програмата на Европейска столица на културата. От общо 21 проекта, избрани по първата част от програмата „Наследство“, през 2020 г. успяха да се реализират 7. Останалите 14 проекта предстои да се осъществят публичните си представяния през 2021 г., което ще насити допълнително годината с културно съдържание и с надеждата за нови дълго чакани срещи с публиките ни.