Бъдещето на Сахат тепе - между мечтата, историята и манипулацията

  • от Виктория Петрова
  • 08:30, 25.06.2020

Хубаво е да има активно гражданско общество, но трябва ли то да спира всеки опит за напредък? Въпросът става все по-актуален през последните няколко години в светлината на редица проекти за облагородяване особено на градове с история като Пловдив. 

Въпросът е на дневен ред и днес, изправени пред възможност да възстановим Сахат тепе - един от символите на града. Само преди дни стана ясно, че на предстоящата сесия на Общински съвет - Пловдив, кметът на район "Централен" Георги Стаменов ще поиска да му бъдат делегирани права за управление на част от зоните на Дановия хълм, за да може тепето да бъде облагородено и да бъде възстановен бюфетът на върха му. 

Георги Стаменов поставя акцент върху възстановяването на Дановия хълм от поне 4 години и не еднократно е лансирал проекта като приоритетен за Пловдив. След възстановяването на Бунарджика, той бе категоричен, че ще се ориентира към Дановия хълм, а сега е решил да вземе в свои ръце съдбата на дългоочакваното обновяване и социализиране на тепето, което буквално почти е част от Главната улица на Пловдив. 

"Искаме цялото предпроектно проучване и процедура да се водят от район "Централен", за да не си говорим още 4 години за този проект. Искаме зоната да стане привлекателна за пловдивчани, да разполага с условия за разходка и отдих, за задоволяване на елементарни нужди - питейна вода, осветление, сигурност. Имаме идея да възстановим ресторанта на Сахат тепе, превърнал се в емблематичен за поколения пловдивчани. Бил е любимо и посещавано място, а от ресторанта и от терасата пред него се е откривала обширна гледка към града", категоричен бе Стаменов. 

Веднага, след като той входира предложенията си обаче, последва мълниеносна реакция от обичайните обществени групи, заемащи опозиционна и враждебна позиция по почти всеки опит за (въз)действие по територията на Пловдив. 

Те излязоха с петиция и гръмки лозунги "Да спасим Сахат тепе от застрояване!", "Против леенето на бетон на хълма" и дори призовават точката да отпадне от дневния ред на сесията, защото все още не било проведено широко обществено обсъждане сред гражданите на града. 

И ако човек не е запознат с проектната документация, веднага може да прегърне идеята, че някой иска да застрои тепето - така се твърди, а кой иска нови бетонни мастодонти в своя град, особено на тепетата?

Вляво - събтиеито, вдясно - части от предложението, входирано в Общински съвет:

Както Уинстън Чърчил казва "Една лъжа може да обиколи половината свят, докато една истина е все още на мястото си". 

Идеята за възстановяване на ресторанта не датира от вчера, но още повече не предвижда "строителство", а става дума за разполагане на стационарни преместваеми обекти /СПО/. Всъщност максималната площ, върху която може да се простира преместваемия обект, който ще трябва да бъде с облик на стария ресторант е 240 кв.м., а 300 кв.м. около него са предвидени за поставяне на маси, където хората да пият кафе и да хапнат. Има влязъл в сила ПУП-РУП, който няма да бъде изменен и който не позволява строителство освен за целите на възстановяване на ресторанта, за който се предвижда СПО. 

Всъщност освен че ще се възстанови, според някои историческия сведения - първият ресторант на Пловдив, създаването на заведение ще привлече хората горе на хълма, като това води до значително повишаване на сигурността в района, но и изграждане на привлекателен облик на тепето - решава проблеми като наркомани по пейки и изхождане във всички части на хълма. И честно казано опитът показва, че ако няма търговски обекти в близост, каквото и да бъде направено по облагородяване на зони - красивата нова визия остава да бъде дом на същите посетители на клоаката и скоро мястото бива доведено до първоначалното си покъртително състояние. Примери много, "оцеляването" на културната сцена на брега на Марица е един от пресните. 

Евентуалното възстановяване на ресторант "Сахат тепе" и на парковата инфраструктура в прилежащите пространства, може да завърши с конкурс за отдаване под наем в 10-годишен срок на обекта за ресторант. Такъв публичен конкурс обаче ще се нуждае от ново съгласие на Общински съвет, а преди това от редица процедури - една от които е обществено обсъждане на проекта и съгласуване с НИНКН.  

В броженията има и друг мотив - изсичане на дървета. Никой не иска сеч, всички сме защитници на чистия въздух и свободните за разходка градски зони. С едно малко уточнение, че районът, който евентуално може да приюти отново заведение, в момента е с избуяли храсти и друга саморасла растителност. Всъщност съществува План за управлението и опазването на разкритията на скалните образувания, зелените и водните площи, разнообразието на екосистемите и местообитанияга, както и на видовете на флората и фауната на територията на защитената територия в синхрон с поддръжка на обектите, свързани с отдиха на населението, който също е интегрална част от идеята да се възстанови хълма. 

И така в проекта пише, че зоната трябва да бъде възстановена като рекреационна, да бъде „възродена традиция, любима на пловдивчани - при строги ограничения по отношение опазването на зоната и растителността“.

Явно екоактивизмът и паническите борби с всяко предложение за градоустройствени промени не са били основна грижа на хората преди век /когато заведението е било притегателен център/ за разлика от съграждането на цивилизована градска среда.

Едно е категорично вярно - обществено обсъждане за възстановяване на хълма трябва да има, защото мненията на гражданите са важни и биха могли да допринесат за ефективното възстановяване на пространството. Обществени манипулации за "застрояване" обаче не са конструктивен подстъп към такъв дебат. 

И да, такова обществен обсъждане ще има, когато обаче е готов проектът, за да има какво да се обсъжда. Фактът, че дебатът ще се състои е потвърден пред TrafficNews от Георги Стаменов. 

"Обществено обсъждане за Дановия хълм ще се направи, когато са подготвени проектите. Аз искам да се делегират правомощия на район "Централен", за да можем да започнем с процедурите по обследване, възможностите за възстановяване и изготвяне на проекто-предложение, което да изпратим в НИНКН, за да кажат дали е възможно и как. След като имаме готов проект за визия на тепето, за възстановяване на потоците, които са тръгвали от самата кула към тепето и са вървели към стълбите в дясно от паметника на Христо Г. Данов, след като всичко е готово - ние вече имаме какво да презентираме и съответните градивни предложения от гражданите да бъдат инкорпорирани в проекта или да се премахне нещо от него. Чак тогава ще се пристъпи към процедура по евентуално одобряване на този проект и реализиране в крайна сметка. Подчертавам, всякакво предложение може да отпадне или да се включи стига да е приемливо от Националния институт по паметниците на културата. В момента се прави жестока манипулация от група лица, които за съжаление не кореспондира с истината. Искам да свърша цялата работа по проектиране и възстановяване. Ако утре общински съвет ме подкрепи и ми делегира правомощията ще имам възможността да извърша тази цялостна дейност по ръководене на проекта и да нося отговорността за нея", категоричен бе Стаменов. 

Можете да видите идеята, която е разгърната в материал на TrafficNews oще през 2018 година:

Има план за възстановяване на първото заведение в модерната история на Пловдив! СНИМКИБюфетът на Сахат тепе може да се възроди с цялостно облагородяване на хълма