Река Марица - джунгла! Заплашен ли е Пловдив от бедствия като в Германия?

  • от Благовест Андонов
  • 08:50, 14.08.2021

Джунгла – в това с е превърнала река Марица в рамките на Пловдив, след като от години не са полагани грижи за коритото й. От ден на ден растителността става все по-буйна, а това създава все повече предпоставки за бедствия, които могат да се стоварят върху Пловдив, пише TrafficNews

 Въпросът с почистването на реката стои повече от две години, като досега не са взети адекватни мерки, а кметът Здравко Димитров се опитва о година да реши проблема.  В момента единствено някакви грижи за коритото полагат от „Градини и паркове”, които обаче не разполагат с необходимата техника за дърветата и буйната растителност, която продължава да се разраства.

За опасността от бедствие в Пловдив предупреди Министерството на околната среда и водите в свой доклад и указа на кмета да предприеме съответните спешни действия по осигуряване на проводимостта на речните легла, на територията на общината.

Бившият екоминистър бе дал доклад, с който се иска  спешно предприемане на действия по почистването на коритото на река Марица в рамките на Пловдив. Комисията е изразила съгласие за изготвяне на необходимите документи за кандидатстване за предоставяне на средства от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Тогава бе констатирано наличие на гъста дървесна растителност, с добре развита коренова система, формирана върху пясъчни острови в коритото на реката. Пречупените и наклонени дървета, израснали върху бермите и кюнето - допълнително повишават риска, като потенциално подприщващи мостовите конструкции. Това създава предпоставка за компрометиране на стабилитета на пътните мостове, наводнение на прилежащите жилищни сгради и инфраструктура.

На базата на този доклад кметът Здравко Димитров пусна през април директно договаряне за избор на изпълнител за спешно почистване на коритото. Тя бе с предмет: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни дейности по почистване на коритото на река „Марица“ в границите на град Пловдив“, а  прогнозната й стойност бе 4 900 000 лева без  ДДС. Към въпросната дата обаче нямаше осигурено финансиране, като градоначалникът вече бе водил разговори с министерството за отпускането на средствата.

Въпросът обаче се превърна в политически, като след скандали в Общинския съвет между кметската администрация и групата на „Демократична България” все пак поръката бе прекратена. Тогава от Община Пловдив заявиха, че ще пуснат нова поръчка, която ще бъде на публично състезание.  До този момент тя все още не е обявена.

„В момента подготвяме поръчката, като всеки момент ще бъде обявена. Тя ще бъде с прогнозна стойност от 5,7 млн. лева без ДДС, тъй като има още допълнителни дейности по реката. Техническото задание е съгласувано с РИОСВ, включително за запазване на зоните, които попадат в "Натура 2000"”, заявиха от Община Пловдив.

Процедурата с публично състезание най-вероятно ще отнеме месеци, а ако има обжалване, тя може да продължи и година.  След като бъде избран изпълнител Община Пловдив ще може да търси финансиране от Междуведомствената комисия, която ще отнеме също време.

Всичко това означава, че има опасност почистването на реката да се отложи чак до 2023 година, а със сигурност дотогава проблемите с растителността ще са по-големи. Това се случва на фона на невижданите наводнения, които се случиха в Германия, Белгия,Австрия, отнели десетки животи.  Със сигурност въпросните страни са в пъти по-подготвени за такива ситуации, отколкото у нас, но както се вижда – природата не пита.

Не бе толкова далече и времето, когато през 2005 година река Марица в Пловдив преля, а на места дигите бяха скъсани. В следващи години неведнъж градът бе заплашен от нови наводнения след обилни дъждове и снеготопене.

Така Пловдив може единствено да се надава природата да бъде благосклонна, а час по-скоро проблемът с коритото на реката да бъде решен.