Млади обсъждат иновациите във винопроизводството в Пловдив

  • от PlovdivTime
  • 20:39, 03.08.2020

На 22 и 23 октомври 2020 г. в ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе научен форум „Иновации и конкурентоспособност“.
В рамките на форума ще бъде организирана и кръгла маса, насочена към обсъждане на възможностите за оптимизиране на винарския сектор посредством иновации. 

Екипът на проекта ще представи резултатите от проведено емпирично проучване, като за дискусия по проблемите са поканени представители на малки и средни предприятия от сектор винопроизводство; представители на академичната общност; студенти, докторанти и млади учени.

На 23 октомври ще се проведе Първата национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени „Иновации и конкурентоспособност“.