Провал на проекта за нов предгаров площад в Пловдив

  • от Благовест Андонов
  • 14:46, 23.06.2020

Един от проектите на община Пловдив от програмата „Региони в растеж“  е претърпял провал, като обществената поръчка ще бъде прекратена. Става дума за изграждането на нов предгаров площад за 1.3 милиона лева, съобщи архитект Соня Славчева, която е ръководител на проекта. Причината за провала от една страна е несправяне с проекта на фирмата изпълнител, а другата е добавянето на пробива под Централна гара. Победител в обществената поръчка бе консорциума „Пиринстрой – Парсек”.

Те не са успели да предвидят навреме документацията, тъй като е трябвало и съгласителни процедури с Министерството на културата. От друга страна все още има неизвестният около метода, по който ще се направи пробивът под гарата. Поради което, недоизграденият площад би могъл да бъде разрушен. Поради това процедурата ще бъде прекратена, но все пак има шанс парите да бъдат усвоени, ако община Пловдив ги пренасочат към друго тяхно предложение, пише TrafficNews.

Какво предвиждаше проектът?

В реконструкцията на гаровия площад влиза целия участък от  бул. „Христо Ботев”  между ул. „Любен Каравелов” и ул. „Цанко Дюстабанов”. Предмет на проекта са зелени площи, тротоари и елементи на градското обзавеждане.

В проекта бе включена цялостна подмяна на настилката на тротоара южно на бул. „Христо Ботев“. 

Другият сегмент  от бул. „Христо Ботев“, в участъка между ул. „Кавала“ и Площад „Гарата“, включва цялостно подмяна на тротоарната настилка в зоните на спирките на градския транспорт, от северната и южната страна на бул. „Христо Ботев“. Предвижда се ново озеленяване на площадното пространство пред гарата, като се обособят зона за отдих (включващо ново парково обзавеждане – пейки, кошчета за отпадъци и нови енергоспестяващи осветителни тела) и зона за паркиране на автомобили. В разделителната зелена ивица на бул. „Христо Ботев“ ще се засадят нови градински рози и храстова растителност. Ще се изпълнят нови настилки на част от тротоарите по ул. „Кавала“, ул. „Д-р Никола Ковачев“.

Цялостна подмяна на настилките на пешеходния подход към Автогара „Юг“, на север от бул. „Христо Ботев“. Предвиждане на повдигнати пешеходни пътеки до паркинга, на ул. “Иван Вазов“ и тротоара при болницата, до автогара „Юг“.

Част от проектното предложение попада в исторически зони, в това число и улично озеленяване по ул. “Иван Вазов“. В началото на XX век е обявена за паметник на градинското-парково изкуство. Озеленяването е дело на Станчо Станчев, който през 1901 г. е първият българин, назначен на длъжността „Главен градинар“. Улица „Иван Вазов“ дължи уникалния си облик на съществуващото улично озеленяване само с един дървесен вид – чинар. Всички дървета са на възраст над сто години.

В проекта се предвиждаше цялостна подмяна на пешеходните настилки на улица „Иван Вазов” до улица „Одрин”, като нивата на тротоарите и улицата се запазят.