Природонаучният музей показва израстването на Херкулес и Голиат

  • от PlovdivTime
  • 14:27, 14.09.2020

През месец септември в Екипът на Природонаучния музей в Пловдив започна отглеждане на интересни ларви на тропически бръмбари. Посетителите в момента имат възможност да видят ларви в начален стадий, а прездвугодишния цикъл на развитие на бръмбарите ще могат да проследят впечатляващите промени, които се случват с тях. Бръмбарите Голиат и Херкулес преминават през 3 фази на метаморфоза докато на бял свят излезе възрастното насекомо. В зависимост от условията – климат и хранителна база различните стадии могат да продължат по-дълго или по-кратко време.

Херкулес е най-дългият бръмбар в света и най-големият в Америка – възрастните мъжки заедно с издължените като щипка рога могат да достигнат до 17 см. Името на това забележително насекомо символизира неговата сила – бръмбарите са способни да повдигнат до 850 пъти собствената си маса, което би означавало човек да повдигне около 65 тона.

Бръмбарът Голиат е най-голямото твърдокрило, обитаващо територията на африканския континент, имагото на мъжките екземпляри достига до 11 см. Подобно на херкулес в Америка, бръмбарът голиат обитава тропическите джунгли на Африка, където ларвите се хранят с мъртва дървесина и листна маса, а възрастните с растителни сокове и плодове.