Приеха новите правила за паркоместата със скоби в Пловдив

  • от Благовест Андонов
  • 10:36, 23.02.2021

Общинските съветници приеха новата наредба, която ще регулира отдаването на паркоместа под наем със скоби в Пловдив. Предложението бе гласувано без дебати, като 27 общинари гласуваха „за“, един „против“ и 14 „въздържали се“.

Ако областният управител не я върне, то наредбата ще влезе в сила от 1 март.

До влизането й в залата на местния парламент се стига, след като Върховният административен съд отмени част от нея заради несъответствие със законите.  Причината бе, че според старата наредба след като се изготви класиране за паркоместата, а желаещите са повече -  се провежда жребий, пише TrafficNews.

Това обаче бе сметнато за незаконно, тъй като според Закона за общинската собственост - предоставянето под наем и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, се извършват чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

В новата наредба това е изгладено. Според нея след като се направи класирането за отдаването на паркоместа и има повече желаещи, ще се провежда търг, като началната цена ще размера на таксата.  Той ще бъде с явно наддаване, като печели този, който предложи по-голяма такса. Ако победителят се откаже, паркомястото се дава на  втория спечелил с последната му предложена цена.

При тази хипотеза търгът ще бъде за определянето на размера на таксата, която няма таван.

Освен тази точка обаче са променени и доста други параграфи от действащата наредба. Според новите текстове вече ще могат да се отдават повече паркоместа за едно жилище, но само ако няма интерес към тях.

Това означава, че ако на даден паркинг с план схема за скоби има повече паркоместа, отколкото желаещи, то от един апартамент може да наемат няколко. Обхвата на хората, които могат да взимат паркоместа също се разширява. Досега бяха само собственици  на апартаменти и наематели. Вече за тях ще могат да кандидатстват и техните роднини по права линия.

Разрешителното също ще бъде за по-голям срок. Досега то се издаваше до три години, но от градските власти са решили то да важи до 5 години.