Поглед в Кутията на Пандора – 162-ма „външни” си делят 2 млн. лева от бюджета на Пловдив

  • от Благовест Андонов
  • 20:15, 01.10.2020

Редно ли е анонимен психолог с неясни функции и работа да взима повече средства от шефове на цели звена и отдели, благодарение на гражданския си договор? От години тези извънтрудови отношения в Община Пловдив са обвити в мистерия, а стотици експерти (и не само) получават тлъсти хонорари за няколко часа работа, за сметка на дългогодишни служители, които въртят проекти за милиони и управляват десетки отдели.

Близо 3 месеца TrafficNews очакваше отговорите на въпросите, свързани с гражданските договори, които са сключени в Община Пловдив.  Наложи се да пуснем и запитване по Закона за обществена информация,  но в крайна сметка получихме исканата информация.

Един от въпросите бе свързан със заплатите на началниците в градската администрация. Отговорът ни озадачи, предвид, че дори най-изтъкваното топ назначение в лицето на Богомил Грозев получава по-малка заплата от предизвикалата скандал с гражданския й договор Диана Таскова.

Главният секретар на Община Пловдив Ангелина Топчиева ни обясни, че справката, която сме искали била изключително обемна и е трябвало много време, за да обработят информацията отдел по отдел, звено по звено, предприятие по предприятие.  Резултатите от нея обаче показват и подхода към назначенията в градската администрация.  

Един от скандалите, който предизвика назначението на Богомил Грозев в „Старинен Пловдив” бе именно липса на конкурс за длъжността. Кметът Здравко Димитров каза, че такъв ще има, но не се ангажира със срок.

В  справката се показва, че от началото на мандата са назначени  едва 19 души с конкурс в общинската администрация. Част от тях бяха за хора, чиито места са „резервирани за поста” като д-р Калин Калинов като шеф на Здравеопазването и експертът Христо Чаушев в „Протокол и канцелария” на кмета.  Останалите конкурси, които са приключили в  общинската администрация, общинските предприятия, разпоредителите с бюджет в сферата на социалните услуги и културата по проекти са 210. Те обаче са задължителни, когато става дума за външно финансиране. С други думи – тези конкурси 210 са временни, докато трае самият проект.

Т.нар Кутия на Пандора  - гражданските договори, които се сключват за определена работа са 192 от началото на мандата, а към 14 септември действащи са били 162, включително и по проекти.

Елементарна аритметика показва, че броят на хората с граждански договори са 10 пъти повече, отколкото назначените служители с конкурс, като изключим тези по проектите.

Разплащанията към тях към 31 август са били в размер на 1 млн. лева, като в бюджетната прогноза за края на годината е средствата да стигнат до 2 млн. лева.  От отговора става ясно, че двама външни експерти с граждански договори взимат по 2000 лева на месец. В дирекция „Правна” и едно от общинските предприятие са сключени договори за 24 000 лева в рамките на 12 месеца.

Най-голям брой договори за услуги с физически лица са сключени към Доброволно формирование „Пловдив 112“ при община Пловдив – 61 броя. По закон обаче тези формирования задължително сключват граждански договори, тъй като получават оборудване, а заплащането към тях е на база на ангажименти, които са изпълнили при извънредни ситуации. С други думи единият месец може да вземат 100 лева, а другият нито лев.  Поради тази причина е изключително трудно да се направи сметка колко е средният размер на възнагражденията по граждански договори.    

Ако този 1 млн. лева се раздели на 162 активни граждански договора се получава, че за първите 8 месеца средното възнаграждение е 771 лева не месец. Изключи ли се обаче променливата ДФ „112”, то твърде възможно е средната сума да мине 1000 лева – заплата, за която  на повечето служители в Община Пловдив е мираж.

 За какво се използват тези граждански договори?

Най-често такъв тип договори се сключват с експерти, имащи компетенции, с които не разполагат общинските служители на трудови договори. Често градската администрация се обръща към юристи по специфични дела, за които юристконсултите нямат специализация в тях. Външни експерти се ползват и за различни проекти и дейности по същия начин, като за външни оценители и други. Това което прави впечатление е, че все по-често се използват и експерти в комисиите на обществените поръчките.  

Така се получава двоен парадокс – Община Пловдив от една страна губи своите експерти, тъй като не им предлага адекватни възнаграждения, назначава външни експерти за двойни пари за двойно по-малко работа и сетне демотивира останалите служители на трудови договори.  Не е далеч времето, в който градската администрация ще се налага да плаща още по-тлъсти хонорари на външни експерти, тъй като няма да има капацитет в отделните ресори.

Третият притеснителен фактор е назначението на хора като Диана Таскова, която е получила тлъст договор с Община Пловдив, само защото е близка да властта. По този начин перото
„извънтрудови възнаграждения” се опосква  за хора с неясни професионални качества и демотивира останалите служители.

Всичко това се случва и на фона на думите на кмета Здравко Димитров, че ще направи съкращения с 10% от администрацията.  Със сигурност процентът на хора, които могат да бъдат съкратени в градската администрация са много повече, проблемът е кой ще направи подбора.

Законът на Парето гласи, че 20% от хората вършат 80% от работата, а другите 80% само употребяват ползите и облагите.  Големият проблем е как и от кого ще бъде направен анализа за хората, които ще бъдат съкратени.Ако 10% от  уволнените хора са от онази част от 20%, то цялото управление ще бъде обречено, а и още повече ще засили липсата на експертен потенциал в нея.

ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Колко пари взимат шефовете в Община Пловдив? Богомил Грозев се оказа със скромна заплатаЗа 1650 лева бруто без допълнителен договор се разписва директорът на ОИ „Старинен Пловдив”