Пловдивчанка спечели конкурс за нотариус, три години не може да започне работа

  • от Парашкева Иванова
  • 20:04, 13.07.2021

Предизборно всяка партия или политическа формация говори за реформи в правосъдната система. Някои за козметични, други - за драстични. Дали обаче "кучето е заровено" в системата или в хората, които прилагат законите? 

Илюстрация за това е казус със заповед на министъра на правосъдието, която вече трета година не може да бъде изпълнена. На 17 декември 2018 година пловдивчанката Иванка Георгиева е назначена като нотариус в съдебния район на Чирпан. Назначението е направено след конкурс, проведен няколко месеца по-рано. Георгиева се е явила на конкурса, изпълнила е всички изисквания, постигнала е по-висока оценка от останалите кандидати за същото място и съответно получила назначението. Три години по-късно обаче, тя все още не може да започне работа. 

Как се стига до този парадокс? Няколко дни, след като е заповедта на министъра е обнародвана, тя е обжалвана в Административен съд София област. По жалба на Росица Благоева, Зорница Нейкова и Даринка Колева е образувано производство. В жалбите си трите твърдят, че заповедтта е незаконосъобразна, а при конкурса са допуснати процесуални нарушения. Ответникът , в лицето на Министерството на правосъдието , е оспорил жалбите като е посочил, че жалбите са недопустими и неоснователни. Даринка Колева не участвала в конкурса за нотариуси, тъй като в същия период все още е била студентка по право. Нейкова и Благоева са допуснати до конкурса, но Нейкова не е издържала устния изпит и е отпаднала. Благоева е събрала по-нисък бал при конкурса. 

В крайна сметка съдът отхвърля жалбата на Колева, а другите две са отхвърлени като неоснователни. Делото там приключва в рамките през февруари 2021 година, а след това следва обжалване на следваща инстанция - Върховен административен съд. 

"Търсят се всякакви вратички да се бави делото. Адвокатът на едната от жалбоподателките - Антон Станков вече няколко пъти се разболява точно преди делото, призовкарите не могат да открият страните , за да ги уведомят и пр. Имаше случай , в който призовката за адвоката бе приета от негов колега в кантората, а след това се оказа, че двамата не се познавали. Говорим за чисто шиканиране на процеса, което според мен е недопустимо" коментира адвокат Иванка Георгиева. 

В момента в съдебния район на Чирпан работят двама нотариуси - Люсиен Иванов и Таня Костадинова- Иванова. Двамата са съпрузи, но имат отделни кантори. Градът е с население 29 600, а по закон на всеки 10 000 души трябва да има по един нотариус. "Факт е, че и трите жалбоподателки са свързани с местните нотариуси - една е доводителка в едната от канторите , другата е помощник нотариус и пр." коментира Георгиева. 

Местни адвокати смятат, че конкуренцията ще повиши качеството на нотариалните услуги в града. 

Касационното дело обаче за пореден път е отложено за септември. Дали за пореден път делото ще бъде отложено, предстои да разберем.