Пловдивчани са пети по продължителност на живот в България

  • от Соня Желязкова
  • 09:41, 13.05.2021

Хората, които живеят в Пловдив, са пети по продължителност на живот в България. Преди тях се нареждат кърджалийци, софиянци, благоевградчани и варненци. Областта с най-ниска продължителност на живот е Видин, сочат данни на Националния статистически институт, обследвани за периода 2018г. до 2020г.

Те предвиждат още средната продължителност на живот за населението на България да бъде около 75 години. Тази цифра обаче отчита снижение с 3 месеца спрямо предходния период (2017 - 2019 г.).

Никого няма да изненадат със съждението, че нежната половина надживява силния пол, при това със завидните 7 години. Средната продължителност на живота при мъжете е 71 години, докато при жените е 78 години. Но най-голяма разликата между двата пола има в област Кюстендил, където дамите имат 9 години повече, а най-малка - в област Кърджали, където се отчитат само 6 години за нежния пол.

От НСИ съобщават и една добра новина – продължителността на живот е претърпяла увеличение за периода между 2010 и 2020 година. И мъже, и жени ще живеят с една година повече от предшествениците си.

Забелязва се разлика не само по области. Разнородни данни се отчитат и по отношение жители на градове и по-малки селища. Интересното обаче е, че противно на общото схващане, че „селският“ е по-спокоен и дълъг, по-продължително живеят пенсионерите в големите градове – при това с три години. Националният статистически институт изчислява, че средната продължителност на живота на населението в градовете е 75 години, докато населението в селата живее средно до 72-годишна възраст.

Тук също се отчита увеличение на възрастта. Спрямо първото десетилетие на века жителите на градовете увеличават живота си с година и половина, а за селата с едва три месеца.

Прогнози, направени на база сравнение на данни от последните няколко години, се очаква лицата, достигнали възраст 65 навършени години, да живеят средно още 16 години. Тук отново има леко разделение на база полове, защото при мъжете и жените очакваната продължителност на живот е както следва – 13 и 17 години.

За периода 2010-2020 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 4 месеца, посочват още оттам.