Пловдив трябва да се готви за огромни заеми, ако иска да вземе милиони от Европа

  • от Благовест Андонов
  • 09:40, 27.10.2020

Община Пловдив ще трябва кардинално да смени подхода за следващия програмен период от Европа, ако иска да привлече сериозни инвестиции. На практика Общината ще трябва да се готви за огромни заеми, ако иска да реализира големи проекти през фондовете на Европейския съюз, пише TrafficNews.

Зам.-кметът по европейски политики и социални дейности Анести Тимчев даде отчет за своята работа през последната година и разясни промените в структурните фондове, през които Община Пловдив може да кандидатства.

Едно от условията, които ще създаде нови предизвикателства пред градската администрация е, че собственото участие в проектите скача от 15% на 30%. Това означава, че за реализацията  на проект от 100 млн. лева, Община Пловдив трябва да осигури 30 млн. лева.

Това се случва на фона на все по-малкото свободни пари, с които разполага Община Пловдив заради ръста на издръжката й. Поради това тегленето на големи заеми ще става все по-често. Пресен пример е Водният цикъл на Пловдив, който в момента се изпълнява и е на стойност от 115 млн. лева. Градската администрация вече подготвя документите за тегленето на заем от 19 млн. лева, с който да се покрие съфинансирането от страна на Община Пловдив.

Състезателното начало в новия програмен период също ще е от значение.  За България в периода 2021 – 2027 година средствата от европейски фондове са 26 млрд лева, от които 3 млрд. ще бъдат за градско развитие.  За най-големите градове за интегрираните планове за градско развитие ще бъдат заделени 180 млн. лева. Това означава, че Община Пловдив ще съперничи с още 9 града за разпределението на тези пари. От значение ще бъдат сроковете за реализация на проектите, колкото по-скоро те са дадени за изпълнение – толкова по-голям шанс имат те за получаване на финансиране.  

В момента Община Пловдив е пуснала обществена поръчка за Интегрирания план за градско развитие и възстановяване, който трябва да посочи зоните за въздействие, както и големите проекти за европейско финансиране.

Голям дял в следващия програмен период ще бъде т.нар. свързаност между общините. По този начин Пловдив, „Марица” и „Родопи” ще могат да кандидатстват с общи проекти, които засягат жителите на трите общини. Един съвместен такъв проект е за Голямоконарско шосе, който е на огромна стойност и се прави съвместно с Община „Марица” и „Пловдив”.