Пловдив може да побере до 600 хил. души, но Общината трябва да инвестира 5 пъти повече

  • от Благовест Андонов
  • 20:59, 20.10.2020

Пловдив може да издържи население до 600 000 души, като естествените миграционни процеси показват подобен сценарий в следващите 25 години. Това е заложено в анализите и визията при изготвянето на новия Общ устройствен план, чийто първичен проект ще бъде подложен на обществено обсъждане.

По думите на ръководителя на екип арх. Иван Делчев, изготвили новият ОУП, заселването на града с по-голяма цифра от 600 000 души е възможно, ако всички българи се върнат от чужбина, а населението на страната стане над 8 млн. души. Засега подобна тенденция не се очертаваq пише TrafficNews.bg.

Според арх. Делчев не е толкова голям проблем застрояването на града, а разликата между частните и публичните инвестиции. За да може да има достатъчно добра инфраструктура града и  да поеме цялото ново строителство е нужно за всеки 1 лев инвестиция, да се дава 1 лева за социална инфраструктура. В момента това съотношение е 5:1 в полза на частните инвестиции. С други думи, ако се инвестират 100 млн. лева е строителство на жилища и бизнес сгради, публичните средства за инфраструктура трябва да са пак толкова.

Зам.-кметът по общинска собственост арх. Невена Балчева и гл. архитект Димитър Ахрянов заявиха, че се надяват на силно гражданско участие при обсъжданията на новия ОУП.  Те са предвидени до края на месеца за всеки един район, а след това ще има и голямо обществено обсъждане.

„Планът е такъв, какъвто го завари администрацията. Ние сме длъжни да го представим за обсъждане в този вид, който сме го получили и съгласували с РИОСВ. Оттук-нататък всеки един гражданин или организация може да дава своите препоръки.  Новият ОУП е обществен договор и е важно всеки един да участва в него”, каза гл. архитект Димитър Ахрянов. По думите му в деловодството на Община Пловдив са постъпили десетки предложения за корекции в ОУП на определени зони, като всяка една от тях ще бъде разгледана. Всички предложения и корекции на първоначалния план за ОУП, който е бил възложен, ще минат през съответната процедура и ще се види кои ще бъдат приети.

В най-оптимистичният вариант  за гласуване с корекциите новият ОУП може да влезе за гласуване в Общинския съвет в първата половина на 2021 година ,а реалистичен е втората половина. Пред новия ОУП обаче има огромно препятствие. Миналата седмица с решение на Конституционния съд е отменен член от ЗУТ, който регулира кой може да жали новия ОУП. Той е бил заличен и съдът е постановил, че всеки един гражданин на съответната община може да пусне жалба срещу приемането на ОУП. Това означава, че близо 400 000 души могат да жалят новия общ устройствен план, а делата да продължат с години.

Например подобна е съдбата на ПУП-вете в Централна градска част и квартали в „Западен”,където има огромен обем от жалби и от години те не могат да влязат в сила.

Основните моменти в новия ОУП

Зелената система ще бъде един от големите препъникамъни, заради липса на общински терени за направата на паркове. Арх. Делчев обясни, че обособените зелени площи от 2007 година в ОУП все още не са изпълнени от Община Пловдив. Задължително трябва да се намерят терени в южната и източната част за нови паркове. Там обаче големи общински имоти няма. Дори да бъдат заложени такива в частни имоти, то общината трябва да ги отчужди и реализира до 10 години. Иначе след това частният собственик може да прави каквото си иска с тях.  По подобен начин стоят нещата с парка зад хотел „Санкт Петербург”, където според арх. Делчев проблемите тепърва ще предстоят, както и тежките съдебни саги.

Строителството в града трябва да бъде ограничено като височина в гъстозселените жилищни зони. Той даде пример с няколко градски части, където не трябва да се позволява по-високо строителство от 8 етажа. В южната част на града – Коматево, Остромила, Беломорски, ще бъде заложено ниско строителство, но терените не бива да бъдат по-малко от 600 кв.м.

Тепърва ще се види и съдбата на други терени в града за застрояване. Интересен ще е казусът с казармите, които са предвидени за смесени зони – офиси и жилищно строителство. На практика тези огромни територии, ако бъдат продадени от Министерството на отбраната директно могат да бъдат застроени.  Възможно е техният статут по време на обсъжданията да бъде променен.

Вътрешният ринг на Пловдив е с задължителен характер, за да няма задръствания в града.  Според екипа, изготвящ ОУП важно условие за трафика е и изграждането на S-Bahn железница.