“Пловдив 2019“ разпределя 1 500 000 лв. по отворена покана “Наследство“, за другата половина прави нов конкурс

  • от Мария Луцова
  • 08:56, 04.02.2020

1 500 000 лева от наградата „Мелина Меркури” ще бъдат разпределени между проектите, които са кандидатствали за финансиране по отворената покана „Наследство” на фондация „Пловдив 2019”.

С това соломоновско решение членовете на УС  са решили хем да уважат кандидатите, подали документи, хем да имат възможност да прекроят правилата, срещу които скочиха част от културните оператори.

Това означава, че тепърва журито в състав  Светлана Куюмджиева, Виктор Янков , Гина Кафеджиян , Росица Тодорова от фондация „Пловдив 2019”, както и Нина Димовска  от Община Пловдив, ще трябва да преразгледа  одобрените в края на 2019-а проекти и бюджетите им.

За останалите средства от премията „Мелина Меркури” ще бъде обявена нова отворена покана, условията за която бе бъдат одобрени във втората половина на 2020 г. Тя ще бъде с по-облекчени правила. Така ще бъде изпълнено решението на Общинския съвет цялата парична премия да отиде за културно съдържание и в същото време новият УС на фондацията ще наложи своята нова политика на управление.

Решението снощи бе единодушно. Очакваме до седмица-две да бъдат прежурирани проектите от отворена покана „Наследство”. Бюджетът им ще трябва да се вмести в тези 1 500 000 лв., коментира пред Радио Пловдив заместник-кметът по култура Пламен Панов.

След редуцирането си екипът на фондация "Пловдив 2019" ще работи активно за продължаване на отношенията с културните институти от мрежата EUNIC, на обмена с градовете от мрежата ЕСК и партньорството с EU-Japan Fest. Една от много важните нови задачи ще е създаването на собствена продукция, привличане на частни спонсорства към програмата, за финансирания по международните програми и за участие от страна на международните партньори. Пловдив влезе в сериозен международен фокус с инициативата ЕСК, който може да се доразвие и обогати с кандидатстването на града по аналогични инициативи и проекти. Това е обичайна практика сред семействата на европейските столици, чиято мрежа се оценява и до голяма степен приоритетно на европейско ниво.