Патова ситуация: Кандидатите за ремонта на Концертна зала без необходимия опит

  • от Мария Луцова
  • 15:10, 22.03.2023

Ремонтът на Концертна зала отново може да влезе в глух коловоз, след като стана ясно, че и двамата кандидати - Парсек Груп ЕООД и ДЗЗД Рея, не са приложили необходимите документи, че имат опит в изпълнението на подобни обекти. Предметът на обществената поръчка е основен ремонт и реконструкция на Концертна зала като мултифункционална зала за симфонични концерти и сценични продукции за Държавна опера-Пловдив. Проектът предвижда реновиране на съществуващото сценично пространство, изграждане на нова оркестрина, както и четири броя подвижни сценични платформи, които имат за цел осигуряването на нови сценични и театрални възможности за организиране на съвременен тип представления. Прогнозната цена за ремонта е 10 090 679,70 лв.

Според изискванията участниците трябва да имат поне един изпълнен обект с предмет и обем на Концертна зала в последните пет години. Тоест да са строили, ремонтирали или реконструирали сграда за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата с капацитет от 200 до 1000 места. В Номенклатурата на видовете строежи такива сгради са музеи, библиотеки, читалища, художествени галерии, центрове за научно-техническа информация, архивохранилища, кинозали, концертни, оперни, театрални и др. зали, танцови зали, циркови зали, естради, обществени клубове, читалища, многофункционални зали с културно просветно предназначение.

В документите си Парсек Груп ЕООД са посочили няколко обекта - "Спортен комплекс "Шабла" - Реконструкция на многофункционална спортна зала" и основен ремонт на волейболна зала в спортен комплекс "Христо Ботев" във Враца. Комисията обаче ги отхвърля, тъй като става дума за спортен комплекс. Третият обект, който според фирмата отговаря на критериите на поръчката, е "Експозиционен и демонстрационен център "Минералните води на Акве Калиде", но не става ясно има ли той капацитет от 200 до 1000 места за посетители.

Дружество по закона за задълженията и договорите "Рея", формирано от фирмите "Монолитно строителство" ЕООД и "Панов" ЕООД, са посочили изграждането на многофункционална обществена сграда - културен център в Несебър. От протокола на комисията обаче става ясно, че има несъответствие между посочената сума и срока на изпълнение в документите и от Регистъра на обществените поръчки.

На кандидатите е даден срок до 25 март да представят нови данни или да актуализират с допълнителна информация вече подадените документи.

Ако и този път не бъде избран изпълнител, което най-вероятно ще се случи, обществената поръчка за Концертна зала ще стане нагледна демонстрация на думите "много баби - хилаво бебе". Сагата с разпадащата зала продължава дълги осем години. През 2016 г. арх. Савов изготви техническото задание за залата. През 2019 г. бе избран изпълнителят, който да направи техническия проект - архитектурното студио на бившия зам.-министър на културата от последното редовно правителство арх. Бойко Кадинов. Проектът му бе съгласуван през 2020 г. След дълго мълчание в крайна сметка през 2022 г. бе обявено, че в плановете на Министерство на културата е заложено провеждането на обществена поръчка. С последващо писмо от 13 юли е информирана директорката на Държавна опера-Пловдив доц. Нина Найденова, че са одобрени средства за капиталови разходи в размер от 11 008 014,22 лв. с ДДС и процедурата трябва да бъде стартирана от културния институт. Желанието на ръководството на ДО-Пловдив е процедурите да бъдат възложени от Министерство на културата, поради липса на юридически екип в състава на държавния културен институт. В крайна сметка министърът на културата е възложил обществената поръчка в качеството си на разпоредител с бюджет от по-висока степен. Тя е обявена на 23 септември и в последствие заради констатираните грешки е спряна на 26 октомври. После бе обявена отново на 11 януари 2023 г.