Откриват регионално представителство на Европейския съюз в Пловдив

  • от PlovdivTime
  • 14:30, 10.05.2021

 „Европа Директно – Пловдив” и Център „Образование за демокрация” канят плводивчани на официалното откриване на Регионално представителство на Европейския съюз „Европа директно” в Пловдив.  Събитието ще се състои на 11 май от 11 ч. в Пловдив,  ул. „Константин Фотинов” № 15.

Участие в откриването ще вземат ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България –Цветан Кюланов, ръководителят на Информационното бюро на Европейския парламент в България –Теодор Стойчев, почетните консули на страните на ЕС в Пловдив.  Поканени са и множество уважавани граждани дали своя принос в развитието на Пловдив.

Информационните центрове служат като връзка между ЕС и неговите граждани на местно и регионално ниво. Българската национална мрежа EUROPE DIRECT се реализира от 2008 г. в 11 центъра с подкрепата на ЕК. От 2013 г. информационните центрове са вече 15.

Европейският информационен център EUROPE DIRECT – Plovdiv разполага със сериозен ресурс и възможности да съдейства на гражданите, бизнеса и неправителствения сектор за тяхното активно включване в процеса на взимане на решения в ЕС, участие в прилагането на политиките и разбира се, пълно прилагане на техните права и задължения.

EUROPE DIRECT – Plovdiv е отворен за всички въпроси относно правата и възможностите пред гражданите за бизнес, работа, образование, живот и пътуване в държавите-членки на ЕС. Често те не са запознати добре с предимствата на европейското гражданство , за да се възползват напълно от него.

Центърът съдейства за задаване на въпроси към европейските институции и осъществяване на обратна връзка с тях. Чрез EUROPE DIRECT – Plovdiv можете да се свържете с централния офис на информационната мрежа в София в Брюксел и Европейските институции.  Да потърсите информация и съдействие от трети институции, организации и експерти.

Центърът осигурява и разпространява безплатно официалните издания на ЕС; издания на Представителството на Европейската комисия; общи и специализирани издания на eвропейските институции; периодични издания.

Информационният център EUROPE DIRECT–Plovdiv ще допринесе за повишаване на информираността и насърчаване активността  на населението в Област Пловдив по отношение политиките на Европейския съюз и европейското гражданство.

Експертите на EUROPE DIRECT -Plovdiv работят с граждани, представители на неправителствения сектор и бизнеса в офисите си.