Откъде са пловдивчани? Най-много от хората с друго гражданство са от Русия

  • от Виктория Петрова
  • 09:51, 12.10.2022

622 359 души от 634 497 човека, които живеят на територията на област Пловдив, са родени в България. Това значи, че под 2% от населението е родено на чужда територия. Това показват данните от преброяването на населението към 7 септември 2021 г. В страна от Европейския съюз са родени 0.7%, а в трета държава - 1.2% от населението на областта.

В документите на приблизително 12 000 души, които живеят в Пловдив и областта, за родна страна е записана държава различна от България. От тях 4330 са родени в страни от Европейския съюз, 5605 са от страни извън Европейския съюз, но в континента Европа, в Африка са родени 159 души, в Карибски басейн, Южна или Централна Америка - 92 души, Северна Америка - 364 души, Азия - 1500,  Океания - 16, за 72 души пък не е ясно мястото на раждане. хСтраната на раждане се определя като мястото, където е обичайното местоживеене на майката към момента на раждане, или, ако не е известно, мястото, където се е извършило раждането.

Родина на 1576 граждани е Русия, на 1328 - Гърция, а на 1252 - Обединено Кралство. 1024 от живеещите в област Пловдив към 7 септември са се родили в Украйна, макар към днешна дата броят им да е много по-висок, тъй като данните са от преди войната. Почти толкова са и местните, родени в Германия - 1017 души. 

От Турция има приблизително 650 души, а средно около по около 400 има родени в Испания, Молдова, Армения и Италия.

Гражданство

Към 7 септември 2021 г. 99.2% от населението на област Пловдив е с българско гражданство. От тях 0.5% са с двойно гражданство - българско и друго.

Гражданите на Европейския съюз, които пребивават постоянно в областта, са 901, или 0.1% от населението. Преобладаващата част от тях са граждани на Гърция, Италия, Германия, Полша и Франция. 

Гражданите на трети страни са 3 861, или 0.6%, като 24,9 % от тях са граждани на Руската федерация, като следват гражданите на Украйна, Обединеното кралство, Турция и Армения. Лицата без гражданство са 61.