От електробуси до нови паркове: Община Пловдив решава за какво да харчи 60 млн. лв. от Европа

  • от Благовест Андонов
  • 10:00, 22.03.2024

Община Пловдив започва процедурата за подбор на проектите, за които ще кандидатства за пари от Европа за градско развитие. До 9 май градските власти трябва да са избрали за какви мерки и обекти ще се харчат близо 60 млн. лева по програмата „Региони в растеж”.

Програмата е за 10-те най-големи града в България, като общата сума е 650 млн. лева, а за Пловдив са отредени 58,9 млн. лева.  В новия програмен период обаче има промяна – ако някоя от общините не успее да усвои средствата предвидени за нея, това могат да бъдат разпределени между останалите. Това значи, че Община Пловдив, както може да загуби, така и да спечели повече от заложените средства.

Градските власти дори са пуснали покана за проектни идеи за изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Пловдив(ПИРО).   При изготвянето му в миналия мандат, в списъка с допустими обекти на практика са всички проекти, които  някога са били коментирани в Пловдив. Общата стойност на проектите е за над 1,5 млрд. лева, като се започне от междублокови пространства, паркове, до пътни връзки за 100 млн. лева и водоснабдяването от Въча за 350 млн. лева.  В сумата може да се заложат и средствата в размер на 20 млн. лева, за да тръгне дружеството „Екобус – Пловдив” и да бъдат пуснати двете гласувани нови линии. 

До  месец май Община Пловдив трябва да предложи проекти за въпросната сума в направленията:

Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност;

Енергийна ефективност на жилищни и нежилищни сгради;

Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност;

Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност;

Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства;

Образователна инфраструктура;

Здравна инфраструктура;

Социална инфраструктура;

Жилищно настаняване;

Култура, спорт и туризъм;

След селектирането на обектите, ако бъдат одобрени – то се очаква в края на годината да започне подписването на споразуменията за тях и да се пуснат обществените поръчки.