Осъдиха Министерство на културата заради отхвърлен проект за склада “Ориент Табако“

  • от Мария Луцова
  • 09:54, 17.03.2023

Пловдивският административен съд отмени становище на министъра на културата, с което е отказано съгласуване на проект на фирмата "Одрин 8" ЕООД за тютюневия склад "Ориент Табако".  Предложението за застрояване е отхвърлено със заповед от 1 август 2022 г., когато начело на Министерство на културата е Атанас Атанасов.

Историята на полусъборения склад е много дълга и изтъкана от противоречия. На 3 март 2016 г.  тежки машини започнаха да бутат  "Ориент Табако". Разрушението бе спряно с жива верига от пловдивчани. След като със заповед на прокуратурата багерите бяха извадени от обекта, а останките бяха обезопасени с висока метална ограда, започнаха битките в съда. Собствениците на "Одрин 8" ЕООД Александър Николич и Георги Бранеков застанаха на подсъдимата скамейка в Окръжен съд-Пловдив. На 17 октомври 2018 г. магистратите ги обявиха за невинни за събарянето на склада. Мотивите бяха, че според представените в съда документи, сградата няма статут на паметник на културата. Апелативен съд - Пловдив потвърди това решение през пролетта на 2021 г., но прокуратурата отново протестира присъдата - този път пред  ВКС.

През лятото на 2021 г. пък ВАС окончателно реши съдебната сага за укрепването на склада на „Одрин 8”. Решението на съда влезе в сила от 20 юли и до края на август собствениците трябваше да го укрепят.  Това не се случи. Все пак в края на 2021 г. собствениците предприеха действия по разчистването и укрепването на склада.

В началото на 2022 г. пък излезе решението на Върховния касационен съд, с което магистратите окончателно потвърдиха отсъденото от Апелативен съд-Пловдив, че Бранеков и Николич са невинни по всички обвинения.

През април 2022 г. ВАС съд осъди Националния институт за недвижимо културно наследство да заплати 6450 лв. на собствениците на склада „Ориент Табако” в Пловдив. Парите са за направени съдебни и деловодни разноски от фирмата стопанин - „Одрин 8” ЕООД. Със същото решение ВАС отмени и обяви за незаконосъобразна Заповед №РД-4 от 28.01.2016 г. на директора на НИНКН (тогава арх. Даниела Джуркова), с която е одобрено Приложение№1 – Списък с регистрирани и декларирани обекти на недвижимо културно наследство на гр. Пловдив – бележки по данни от декларационни писма, както и е констатирана фактическа грешка в т. 362 от съществуващия списък на недвижимите културни ценности в Пловдив.  Там – на мястото на склада на „Ориент Табако” е описана друга сграда. 

Именно на базата на отсъденото от ВАС Административният съд на Пловдив отхвърля отказа за съгласуване с решението си от 16 март 2023 г.

Освен това преписката ще бъде върната на министъра на културата за повторно произнасяне по молбата в 14-дневен срок от влизането на решението в сила. МК е осъдено да заплати и съдебните разноски на „Одрин 8” ЕООД в размер на 1050 лв. за съдебни разноски.

Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок.