Осъден за укриване на данъци в големи размери иска да прави Център на толерантността в Пловдив

  • от Мария Луцова
  • 13:49, 16.12.2022

Кметът Здравко Димитров е внесъл предложение в Общинския съвет за предоставянето на къща на ул. "Бетховен" 7 за срок от 10 години за създаване на Център за толерантност. Инициативата е на израелското семейство Даган, което като ответен жест ще дари на Община Пловдив имота си на ул. "Княз Александър Батенберг" 38, който местните власти ще предоставят на театъра. Предложението им е направено още преди четири години, но сега влиза на дневен ред по предложение на новоучредената фондация "Български център на толерантността" с председател Жак-Стефан Елия Джераси (Яков Джераси). Във Върховния съвет влизат д-р Невен Енчев фон Голденбург, бившата манекенка Милкана Палавурова, адвокат Росен Димитров и бившият областен управител Тодор Петков. Джераси е водил интензивна кореспонденция, за да реализира проекта си. В документацията са приложени писма до Министерски съвет, Министерство на културата, Областна администрация на Пловдив, Община Пловдив.

Разкриването на Центъра на толерантността "възниква в навечерието на 80-годишнината от спасяването на българските евреи през Втората световна война от депортиране в нацистките лагери на смъртта", става ясно още от документите.

Според устав целите на фондацията, която ще създаде и управлява Центъра, са - развитие и утвърждаване на духовните ценности в гражданското общество, образованието, науката, културата, спорта и др. области; подпомагане на социалната интеграция и на личностната реализация; защита на овешките права и свободи; защита на околната среда; подпомагане на диалога разбирателството и толерантността между различните етноси в България с оглед постигане на изследване, опазване и популяризиране на българското изкуство, традиционна култура и фолклор, както и този на различните етноси в България и по света; равноправна интеграция на малцинствата, борба с дискриманацията, основаваща се на раса, етнос, национална принадлежност и религия; стимулиране и осигуряване на равен достъп до образование;  придобиване на компетентности в областта на защитата на човешките права и свободи, на активното и отговорно гражданско участие; подпомагане диалога, разбирателството и толерантността между различните етноси в Република България; придобиване на компетентности, необходими за успешната личностна и професионална реализация и други.

Жак-Стефан Елия Джераси, който се подписва като Яков Джераси, обаче е изключително спорна личност. Той е с присъда три години лишаване от свобода за укриване на данъци в особено големи размери, отложена с три години изпитателен срок. Решението е от юли 2019 г., издадено от Окръжен съд-Ловеч. Доходите, които е получил, са близо 400 000 лв., а укритите данъчни задължения са в размер на 93 000 лв. С присъдата му са конфискувани част от негови имоти.

Къщата на ул. "Бетовен" 7 е декларирана с писмо №395 от 13 февруари 1985 г. на Националния институт за паметниците на културата като недвижим архитектурно-строителен паметник на културата и притежава статут архитектурно-строителна недвижима културна ценност. Преди време къщата бе включена Годишната програма за разпореждане с имоти общинска собственост и бе предвидена за продажба. След гласуване в Общинския съвет тя бе извадена от там.


Здравко Димитров:

Има фондация, която си представи документите, с идеята за Център на толерантността. Не знам, че е съден, но имаме представител на Общината. Сега научавам, че г-н Яков Джераси не си е платил данъците. Идеята е да направим музей на толерантността в Пловдив, какъвто няма никъде в Европа. Поводът е 80-годишнината от спасяването на българските евреи. Имах среща с министъра на културата, включили са се и други институции от Видин и от Пловдив. Знаете, в нашия град евреите са се чувствали най-безопасно.

Инж. Светлозар Калев, председател на еврейската организация "Шалом":

За първи път чухме за създаването на такъв Център/Музей на толерантността. Никой не ни е търсил, още по-малко лицето Джераси. Нашата организация няма да участва по никакъв начин.

Искам да припомня, че преди 30 години при учредяването на дружество "Шалом" големият пловдивчанин и български режисьор, писател и сценарист Анжел Вагенщайн имаше такова предложение за музей на толерантността в Пловдив.

Представителите на етносите в нашия град бяхме подредили една такава експозиция с характерни за бита предмети в къщата преди тунела. Инициативата бе на фондация "Заедно". Но се смени собствеността и трябваше да си приберем експонатите.