Окончателно: ВАС обяви строителното разрешение и инвестиционния проект за “Ориент Табако“ за нищожни

  • от Мария Луцова
  • 09:48, 19.01.2023

Върховният административен съд отхвърли жалбата на „Одрин 8” ЕООД срещу решение на Административен съд-Пловдив да обяви за нищожно разрешението за строеж заедно с одобрени инвестиционни проекти на фирмата за склада „Ориент Табако”.

Местните съдии посочиха, че разрешението за строеж и одобряването на идейния проект са в нарушение на Закона за устройство на територията и Закона за културното наследство, в които се посочва, че строителни документи за сгради в защитена територия се съгласуват с Министерството на културата.

„Съгласуването на строителните книжа с Министерство на културата е било задължително, тъй като строителното разрешение засяга сграда, която е в охранителната зона на архитектурно-строителна недвижима ценност и представлява архитектурно-строителен паметник на културата. При реализацията на предвидения нов строеж, напълно ще се преустанови съществуването на тази сграда”, се посочва в решението.

ВАС посочва, че по време на делото на първа инстанция е изяснена и доказана идентификацията на сградата като защитена културна ценност, защото “Ориент Табако“ попада на територия с културно-историческо наследство със статут на групова археологическа и архитектурно-строителна недвижима културна ценност и на урбанизма и културния пейзаж – система от улични ансамбли по ул. „Иван Вазов“ и ул. „Цанко Дюстабанов“, включена в териториалния обхват на историческа зона „Филипопол – Тримонциум – Пловдив“. Границите и обхватът на тази защитена територия са посочени в Протокол № 5/22.05.2000 г. на Националния институт за паметниците на културата, а документът е разписан от министъра на културата и така е спазен действащият тогава Закон за паметниците на културата и музеите.

Заключението на ВАС е, че колегите им под тепетата правилно са приложили закона. Решението на Върховния административен съд е окончателно.

ХРОНОЛОГИЯ:

Припомняме, че на 3 март 2016 година багери влязоха в тютюневия склад "Ориент Табако" на ул. "Одрин" 8 и започнаха да бутат сградата. Разрушението бе спряно с жива верига от пловдивчани, които желаеха да запазят това късче от градската история. След като със заповед на прокуратурата багерите бяха извадени от обекта, а останките бяха обезопасени с висока метална ограда, започнаха битките в съда. Собствениците на "Одрин 8" ЕООД Александър Николич и Георги Бранеков застанаха на подсъдимата скамейка в Окръжен съд Пловдив. На 17 октомври 2018 г. магистратите постановиха оневинителна присъда. Мотивите на съда бяха, че според представените в съда документи, сградата няма статут на паметник на културата. Апелативен съд - Пловдив потвърди това решение през пролетта на 2021 година, но прокуратурата отново протестира присъдата - този път пред ВКС. Решението на върховните магистрати бе официално и не послежи на обжалване. 

През лятото пък ВАС окончателно реши съдебната сага за съдбата на склада на „Одрин 8”. Решението на съда бе влязло в сила от 20 юли, като до края на август собствениците трябваше да го укрепят.  Това не се случи, въпреки че Община Пловдив заявиха, че ще преработят проекта за укрепването му. Все пак в края на миналата година собствениците предприеха действия по разчистването и укрепването на склада.

В началото на 2022 г. пък излезе решението на Върховния касационен съд, с което магистратите окончателно потвърдиха отсъденото от Апелативен съд-Пловдив, че Бранеков и Николич са невинни по всички обвинения.

През април 2022 г. ВАС съд осъди Националния институт за недвижимо културно наследство да заплати 6450 лв. на собствениците на склада „Ориент Табако” в Пловдив. Парите са за направени съдебни и деловодни разноски от фирмата стопанин - „Одрин 8” ЕООД. Със същото решение ВАС отмени и обяви за незаконосъобразна Заповед №РД-4 от 28.01.2016 г. на директора на НИНКН (тогава арх. Даниела Джуркова), с която е одобрено Приложение№1 – Списък с регистрирани и декларирани обекти на недвижимо културно наследство на гр. Пловдив – бележки по данни от декларационни писма, както и е констатирана фактическа грешка в т. 362 от съществуващия списък на недвижимите културни ценности в Пловдив.  Там – на мястото на склада на „Ориент Табако” е описана друга сграда.