Очаквано: Атакуваха в КЗК новата детска градина в Пловдив, която ще се строи от Тодор Бурджиев

  • от Благовест Андонов
  • 19:27, 12.09.2020

Възлагането на строителството на новата сграда на детска градина „Каменица” бе обжалвано в Комисията за защита на конкуренцията. Очаквано една от фирмите, класирана зад компанията на собственика на екохотел „Здравец” – Тодор Бурджиев”, е атакувала решението на комисията от Община Пловдив.

„Ринг-П” ООД на Бурджиев бе получила внушителните 98,82 точки от възможни 100 точки, въпреки че бе дала най-висока цена. На второ място бе ДЗЗД „Тримона Билд” с 82 точки, което обединение влизат „Тес Кънстракшън“ и „Екодин“. Именно компанията на второ място е подала жалбата си в регулатора.  Макар да няма искане за временни мерки, докато не се произнесе КЗК Община Пловдив не може да подпише възлагателното писмо. Възможно е поръчката да стигне и до Върховния административен съд.  

Припомняме, че строителството на новата детска градина „Каменица” ще струва над 4 млн. лева.  От допуснатите 7 фирми на финала най-ниска цена за строителството на детската градина е дал консорциума ДЗЗД „Тримона билд” с  4 019 958,52 лева с ДДС за всички дейности и непредвидени разходи.  Повече от другите фирми са предложили със около 100 хил. лева повече, а офертата на спечелилата фирма „Ринг-П” е била 4 142 234, 88 лева. с ДДС. 

Именно по-показателя цена компанията на Бурджиев е получил най-слаба оценка, но за сметка на това е спечелила абсолютния максимум по всички други показатели от техническото предложение -  подход за качествено изпълнение,организация за изпълнение на строителството и мерки за опазване на околната среда. Всички други фирми са били далеч по-ниско оценени от комисията.

Финансирането на новата детска градина е по „Региони в растеж” като част от проекта за Образователна инфраструктура. Тя ще бъде в двора на СУ „Паисий Хилендарски”, като ще замести старата забавачка, която трябва да бъде бутната. Проектът предвижда градина за 6 групи с модерни съоръжения за игра и всичко необходимо за нормалното отглеждане на децата.