Общопрактикуващи лекари придобиват научноизследователски компетенции в МУ-Пловдив ВИДЕО

  • от PlovdivTime
  • 17:29, 18.05.2023

Началото на ново обучение даде старт на сътрудничеството между Медицински университет - Пловдив с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

"Много се радвам, че колегите от сдружението оценят необходимостта от придобиването от научноизследователски компетенции, за да могат да бъдат по-пълноценни в грижата си за пациентите. Общопрактикуващите лекари са аванпоста на българското здравеопазване и е редно те също да притежават необходимите способности и компетенции, за да могат да откриват закономерностите в болестните процеси.", заяви проф. д-р Благой Маринов, зам.-ректор по научноизследователска дейност на МУ-Пловдив.

Заместник-ректорът уточни, че това е първото от поредицата от три обучения. То ще наблегне върху формулирането на изследователските въпроси.

"В качеството ми на участник в борда на Световната организация на общопрактикуващите лекари и Европейска мрежа за изследване в общата практика, имам удоволствието да промотирам курс за проучвания в общатамедицинска практика сред нашите млади студенти, специализанти и докторанти по обща медицина. Днес стартира първият модул и ние сме особено щастливи, че тази инициатива е подкрепена от Медицински университет-Пловдив", допълни доц. д-р Радост Асенова, ръководител Катедра по урология и обща медицина към МУ-Пловдив.