Общинският съвет решава ще вземе ли Пловдив заем за Небет тепе и Източната порта

  • от PlovdivTime
  • 16:33, 16.07.2020

Пловдив да изтегли дългосрочен общински дълг за реализацията на проекта "По крепостните стени на Филипопол" предлага кметът Здравко Димитров. Предложението му ще се гледа на следващата сесия на Общинския съвет.

Както вече писахме администрацията кардидатства за финансиране на мащабния проект за облагородяването и връщането към живот на Небет тепе и Източната порта по Оперативна програма "Региони в растеж", "Приоритетна ос 6: Регионален туризъм". Тя е насочена към реставрацията, консервацията, опазването, популяризирането и развитието на културното наследство чрез превръщането му в туристическа атракция.

За реализацията на проекта са безвъзмездно представени 6 009 151,89 лв., а общата му стойност е малко над 8 милиона лв. Именно разликата с отпуснатите по оперативната програма средства ще бъдат осигурени със заем.

С парите ще бъдат насочени към два знакови за Пловдив обекта - Небет тепе и Източната порта, както и инфраструктурата им.