Общината кани на обществено обсъждане за Зоологическата и Дондуковата градини

  • от PlovdivTime
  • 17:05, 30.12.2022

Два дългогодишни и все още неосъществени проекта на Пловдив идват на дневен ред. В началото на годината Община Пловдив организира обществено обсъждане за реконструкцията и модернизацията на зоологическата градина, както и за преобразваня на Дондуковата градина.  Преди време стана ясно, че средствата от пробива на Водната палата ще бъдат пренасочени към двата зелени проекта. Предложенията са на Община Пловдив след разговори с Фонда за устойчиви градове, които отпускат нисколихвения заем.

Двата проекта ще се финансират чрез вземане на дългосрочен дълг, като максималният размер, който Община Пловдив има намерение да поеме е в размер до 9 500 000 лв. Заемът ще бъде погасяват чрез собствени бюджетни средства.

Общественото обсъждане ще се проведе на 11 януари 2023 г. от 10 часа в залата на Общински съвет Пловдив. По време на него ще бъдат представени накратко настоящите проекти за двата обекта и ще бъдат изслушани експерти и граждани, които могат да дадат свои предложения по тях.

Първият проект за реконструкция и модернизация на зоока е с индикативна стойност от 5,7 млн. лева и цели най-сетне зоологическата градина да започне да функционира. Парите ще дойдат изцяло от новия дълг към Фонда за устойчиви градове.

Вторият проект за реконструкция на Дондукова градина цели паркът да бъде озеленен, алеите да бъдат обновени и пространството да бъде благоустроено. За целта са заложени 4,5 млн лв, като 3,8 млн. ще са от дълга, а останалите 700 000 лв. от собствени бюджетни средства и/или средства от държавния бюджет.

Всички желаещи могат да се запознаят с документацията по проектите преди общественото обсъждане:

- Документите на проект „Реконструкция на Дондукова градина, УПИ 1 – градина, кв. 39 нов, 176 стар по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив“ са налични за запознаване в сградата на район Централен, Община Пловдив, ул. Христо Г. Данов, №39 всеки работен ден от 08.30ч. До 17.00ч. Лице за контакт: Георги Стаменов – кмет на район „Централен“.

- Документите на проект „Реконструкция и модернизация на ЗООКЪТ в гр. Пловдив“ са налични за запознаване в сграда на Община Пловдив, находяща се на пл. „Централен“ № 1, Зала на ет.12 всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. Лице за контакт: Пламен Райчев – заместник-кмет „Строителство и инвестиции“.