Община Пловдив продава апартаменти за 2 млн. лева, чака 4 млн. от търгове на имоти

  • от Благовест Андонов
  • 17:49, 11.01.2022

Близо 12,5 млн. лева очаква Община Пловдив от приходи от собственост през 2022 година, става ясно от Годишната програма за разпореждане с общинска собственост. Програмата е качена на сайта на градските власти, като тя ще бъде приета поне след месец на сесия на местния парламент.

От очакваните приходи трябва да постъпят 2,4 млн. лева от наеми, като от тях  1,5 млн. лева са за жилищни имоти.  675 хиляди лева пък ще влязат от приходи на концесия, пише TrafficNews.

Най-много по това перо ще са от разпоредителни сделки. Така Общината предвижда да вземе 2 млн. лева от продажба на жилища на правоимащи наематели на апартаменти, зачислени към „Жилфонд”.

Продажбата на имоти чрез търгове заложените постъпления са 3 млн. лева.  В програмата няма заложени нови големи имоти, като почти всички са до 800 кв.м метра, пръснати из жилищните квартали на Пловдив.

Още 1 млн. лева са заложени  от приходи от продажба на земя - общинска собственост на собственици на законно построени в нея сгради,  а други 950 000 лева при прекратяване на съсобственост с физически и юридически лица.

Разходите за общинска собственост са далеч по-малко – 5,3 млн. лева. Най-голямото перо за отчуждаване на имоти за улична регулация и инфраструктурни проекти – 4,5 млн. лева.  Още 500 000 лева са за възмездно придобиване на имоти.

Това е свързано с реализацията на 33 проекта на Община Пловдив. Сред тях разширението на бул. „Александър Стамболийски”,  бул. „Васил Априлов”, ул. „Царевец”, ул. „Даме Груев”, продължението на бул. „Свобода”, връзката между Коматево и Прослав,  бул. „Северен” и други”.