Община Пловдив иска парцела под старата глуха линия в Смирненски за парк и улици

  • от PlovdivTime
  • 09:29, 27.04.2021

Общинският съвет в Пловдив ще поиска от НКЖИ терена от близо 6 дка в район „Западен”, по който минаваше допреди няколко години т.нар. глуха линия.  Още преди премахването й през 2017 година, местният парламент направи опит да вземе имота под линиите, но след това ПУП-ът на зоната бе променен. Поради това се налага второ искане чрез Областния управител към Министерския съвет. 

Старата линия започваше от жп линиите на Копривщица” и стигаше до влаковата връзка по линията Пловдив – София през ул. „София”.   Заради статута на земята и собствеността му към НКЖИ район „Западен” не може започне няколко свои намерения в квартала. Едното е за изграждането на парково пространство на ул. „Генерал Колев”, където в бюджета има заделени средства.

От друга страна трябва да се изгради улица като продължение на ул. „Димитър Страшимиров” и „София”. Тя няма да се отваря към бул. „Хаджи Димитър”, но има нужда от рехаблитиация, тъй като обслужва над 10 къщи и кооперация. От южната страна на булеварда части от имота се намират до уличната регулация и трябва да се ремонтират. Кметът на район „Западен” Димитър Колев обясни, че статутът на имота пречи и на живеещи да си извадят строително разрешение за имота, тъй като по документи те нямат излаз на улица.

Глухата линия е част от военните жп връзки, които са били строени през 50-те и 60-те години на миналия век. Идеята им била при евентуални бомбардировки на централните гари да има връзки, които да позволят  преминаването на влакове от единия до другия край на страната.

Въпросната връзка е била пряк път от жп линията София – Пловдив към тази за гара „Филипово”. По този начин, ако нещо стане на Централна гара в Пловдив, влаковете от София към Бургас са можели директно да минат през нея.

Тя така и не е използвана за военни цели, но е влязла в употреба при посещенията на лидери на държави от Коминтерна.  При второто посещение на Ким Ир Сен в България през 1975 година, той за първи път минава през тази линия.