Обрат: Бурджиев няма да строи сградата на ОУ „Кн. Александър I” за 9 млн., хасковска фирма я взима

  • от Благовест Андонов
  • 19:45, 16.01.2023

Върховният административен съд на практика обърна обществената поръчка за строителството на сграда на ОУ „Княз Александър I” в двора на Хуманитарната гимназия.  През лятото на 2022 година Община Пловдив избра компанията на Крум Бурджиев - „Ринг – П” за строителството училището за 8,7 млн. лева.

Фирмата на Бурджиев получи максималният брой точки  100, а другите участници бяха отстранени заради пропуски  в предложенията им. След решението на Община Пловдив обаче един от участниците – консорциум с водещ партньор „Аква конструкт груп” е подала жалба в КЗК.   Първо Комисията по защита на конкуренцията, а след това ВАС обаче са постановили, че изборът е незаконен.

Причината е, че в предложението на „Ринг – П”  има разминаване в сроковете за изпълнението на поръчката, а в същото време обединението между хасковската фирма „Аква конструкт груп” и варненската „Одесосстрой” е било неправилно отстранена. Поради това от ВАС са постановили, че Община Пловдив трябва да отстрани пловдивската компания, която държи и „Екохотел Здравец”, както и да разгледа предложението отново на консорциума, подал жалбата.

С това решение на практика обществената поръчка ще отиде за изпълнение на „Аква конструкт груп”, чието  ценово предложение трябва да бъде отворено и да се пристъпи към избор на изпълнител в тяхно лице. Предложенията на другите отстранени фирми няма да се разглеждат, тъй като не са обжалвали избора на „Ринг – П”.

Парите за първото ново училище в Пловдив от три десетилетия са от правителството, като трябваше да се усвоят до края на годината. Все пак срокът е бил удължен с две години и проектът може да се реализира въпреки забавянията.

Поръчката е на инженеринг, като е разделена на четири дейности – изготвяне на ПУП, идеен инвестиционен проект и технически и работен проект. Втората дейност е за упражняване на авторски надзор по време на строителството, а третата е са самите строително-монтажни работи на училищна сграда.

Последната е позиция е за  оборудване,  облагородяване на двор и изграждане на спортна зала. По първите три дейности има осигурено финансиране, което е от държавния бюджет. Само за последната Общината няма гласувани средства, но те ще бъдат осигурени към края на завършването на строителството на сградата.

Заданието на поръчката е разработено на база направено проучване сред служителите на ОУ „Княз Александър I“. Целта е превръщането на училището в модел на съвременно училище, с високо качество на образование, модерно конкурентно способно училище за развитие на дигитални, социални и граждански компетентности, чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства на преподаване, подготвящи активни социално отговорни личности.  В училището ще се обучават 750 деца в 30 паралелки от първи до седми клас.