Обявиха конкурс за директор на “Старинен Пловдив“

  • от Мария Луцова
  • 09:32, 24.01.2023

Община Пловдив  обяви конкурс за директор на „Старинен Пловдив”. Задачата на бъдещия ръководител е да организира и ръководи цялостната дейност на общинския институт, а срокът на мандата му е 4 години, според Закона за развитие на културата. Това се случва след дълго протакане на процедурата от страна на местната администрация. Първо кметът Здравко Димитров покани журналиста Богомил Грозев да поеме института, но след натиск на обществото той бе принуден да се оттегли. След това за временно изпълняващ длъжността бе назначена доц. Елена Кантарева-Дечева.

Изискванията са за висше образование с магистърска степен в специалностите „История и археология”, „Социология, антропология и науки за културата”, „Туризъм”, „Изобразително изкуство” – специалност „Консервация и реставрация“ или специалност "Архитектура" със специализация по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство.

Кандидатите трябва имат поне 3-годишен опит в съответното професионално направление, да притежават организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Като предимство ще се счита Лиценз по чл. 165 от Закона за културното наследство и опитът в областта на опазването на културното наследство, участие в разработването и реализацията на програми и проекти, чуждоезикова подготовка и компютърна грамотност.

Допуснатите кандидати ще трябва да защитят концепция за развитието и дейността на Общинския институт за 4 години, ще има и събеседване.

Документи се подават до 24 февруари.

Това е първият конкурс за избор на директор на ОИ „Старинен Пловдив“ от 2006 г. насам, когато за директор на института беше избрана Весела Илиева. Без конкурс като изпълняващи длъжността след нея поста са заемали Теодора Стойкова, Амелия Гешева, Минко Кафтански и Йордан Илиев, Богомил Грозев и настоящият шеф Елена Кантарева-Дечева.