Отива ли си Богомил Грозев? Задвижиха конкурса за директор на „Старинен Пловдив”

  • от PlovdivTime
  • 13:00, 28.04.2021

Процедурата за обявяване на конкурс за директор на общински институт „Старинен Пловдив“ е задвижена. Критериите за кандидатстване и цялата документация са изпратени още миналата седмица до Министерство на културата.

От Министерството са обещали да прегледат документите още преди Великден, потвърди Руска Вълева от Община Пловдив. Състезанието ще се проведе, след като падне мораториумът за провеждане на конкурси, гласуван преди седмица в Народното събрание.

Още с назначаването на директора на общинския институт Богомил Грозев се разпалиха политически страсти в Пловдив в началото на 2020 година. Вече повече от година част от политическите формации настояват за провеждането на публичен конкурс, за да се спази закона.

През този период в „Старинен Пловдив”, който допреди това рядко бе арена на политически схватки, избухнаха редица скандали. Кулминацията бе назначаването на DJ Фънки за уредник на Античния театър, който бе освободен след няколко дни. Последната полемика бе около новите щатни бройки за служителите на Голямата базилика.  Кметът Здравко Димитров трябваше да се обяснява и за това къде живее Богомил Грозев, като гръмна скандал, че за него се готви чисто нов общински апартамент.

Твърде е вероятно Богомил Грозев да не успее да спечели конкурса, още повече, че към датата си на назначаването, той не отговаряше на изискванията, които са по закон.

Предишните условия на Община Пловдив, които бяха съгласувани с Министерството на културата, за поста в „Старинен Пловдив” бяха”:

Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър“;

Професионално направление - история и археология, социология, антропология и науки за култура;

Професионален опит -  най-малко 3 години в областта на съответното професионално направление;

Владеене на английски, немски или френски език.

Като предимство да се счита - наличието на опит в разработването и реализацията на програми и проекти, владеенето на втори западен език, компютърна грамотност.

Начин на провеждане на конкурса -  Защита на концепция за дейността и развитието на Общински институт „Старинен Пловдив“ за период от 4/четири/ години и събеседване;

Концепцията трябва да предлага - анализ и оценка на състоянието на Общински институт „Старинен Пловдив“; тенденции и възможности за развитие на Общински институт „Старинен Пловдив“ като културен институт; развитие и управление на Общински институт „Старинен Пловдив“ в унисон с тенденциите за опазване на културното наследство; определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на Общински институт „Старинен Пловдив“, пътищата за постигането им; етапи на реализацията на концепцията.

Kоментари

коментар
Мечтател
13:45, 28.04.2021
Отговор

По най бързия начин да се маха този специалист .Търсят миньори в мини Перник