Нови 17 експерти привлича Националният институт за недвижимо културно наследство

  • от PlovdivTime
  • 11:12, 04.07.2024

Нови 17 специалисти ще привлече Националният институт за недвижимо културно наследство след решение на Министерския съвет. С трима ще бъде увеличен екипът на Националния филмов център, а с петима - Национален фонд "Култура", на който предстои да управлява средствата от Националния план за възстановяване и устойчивост. 19 специалисти ще бъдат назначени в дирекции  „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”, „Сценични изкуства и художествено образование“ и „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ на Министерството на културата.

Щатните бройки - общо 44 на брой, са отпуснати с постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни записи".

Найден Тодоров припомни, че работата на тези структури, особено НИНКН, беше силно затруднена поради недостиг на щатни бройки, необходими за екзистенциални длъжности. Това проваляше в продължение на години създаването на План за опазване и управление на „Старинен Несебър“ и се стигна до там държавата ни да защитава статута на недвижимата културна ценност като част от световното културно наследство на ЮНЕСКО.

В емоционална реч министърът на културата Найден Тодоров благодари на членовете на Министерския съвет за това решение, което ще оптимизира силно работата на културното ведомство. Припомняме, че преди година Найден Тодоров беше постигнал договорка за прехвърляне на 17 бройки към Министерство на културата, но смяната на правителството попречи за довършването на този процес.

МК беше изключително активно в заседанията на МС и за малко под 3 месеца МС прие 13 постановления, свързани с културата на България, посочиха от екипа на Тодоров