НИНКН представя териториална програма за недвижимите културни ценности в Пловдив

  • от PlovdivTime
  • 13:03, 16.05.2023

Националният институт за недвижимо културно наследство ще представи резултатите от Териториалната програма в  Пловдив на 19 май от 13 ч. в Голямата конферентна зала на Дома на културата „Борис Христов”.

Кое създава лицето, духа и идентичността на един град? Какво означава недвижимото културно наследство за развитието на един град? Как градската среда влияе върху хората и обществото? Има ли сблъсък между опазването недвижимото културно наследство и съвременните градски процеси? Може ли недвижимото културно наследство да бъде икономически ресурс с висока добавена стойност? Какво сме наследили и какво ще оставим в наследство?

Териториалната програма на НИНКН търси отговорите на тези въпроси, за да осигури на гражданите на Пловдив възможността да вземат информирани решения за развитието на града.Това е предизвикателството пред хората от XXI век, които формиратградската среда за следващите поколения.

Пловдив притежава почти 800 паметника на културата. Още десетки единични сгради и ансамбли все още не са проучени и документирани. Заедно те правят града изключителен. Към образците от Античността и Средновековието, Възраждането и началото на XX век се добавят обекти от средата и втората половина на миналия век. Времето е отсяло ценното от нетрайното и тази обекти са станали характерна част от облика на града.

Задачата на екипа на НИНКН, ръководен от  урбаниста Владимир Петров, бе да направи оценка на състоянието на недвижимото културно наследство, да идентифицира сградите с потенциал и принос към градската уникалност, да проучи, да картографира и да издири неизвестни досега архивни документи, свързани с обектите и с градоустройствената история на най-стария град в Европа.

За пръв път експертите на НИНКН – архитекти, археолози, културолози, историци и урбанисти, изследват визуалните коридори и историческите пейзажи в Пловдив. Без да бъдат класическа недвижима материална ценност, те свързват в едно цяло отделните елементи и създават градския интегритет – всъщност привлекателността на Пловдив.

Екипът е благодарен за съдействието на Общинския институт „Старинен Пловдив“, Община Пловдив, Община Пловдив – Район „Централен“, Дирекция "Регионален държавен архив", Регионалния археологически музей и Регионалния исторически музей в Пловдив.