НИНКН отваря приемна, експертите консултират граждани, проектанти и главни архитекти

  • от PlovdivTime
  • 14:21, 16.06.2022
Националният институт за недвижимо културно наследство открива приемна за граждани, инвеститори, проектанти и главни архитекти на общини. Директорът арх. Петър Петров и експертите на института ще предоставят безплатни консултации всеки петък от 14 до 17 ч.
 
Желаещите могат да запишат час за консултация в специалната форма на сайта на НИНКН.  Ще получават на електронната си поща потвърждение за деня и часа на срещата.
 
Експертите ще разясняват какви са допустимите намеси в обекти от недвижимото културно наследство, как се подготвят качествени задания за проектиране и качествени проекти. Ще обясняват как недвижимата културна ценност да не се превърне в бутафория, защо климатиците по фасадите, фибранът и итонгът нямат място в реставрираните обекти, защо на крепостна кула не се поставя асансьор и пр. Ще консултират как проектите да бъдат поправени, така че да запазят автентичността на недвижимите културни ценности.
 
Най-често задаваните въпроси и техните отговори ще бъдат организирани в рубрика на интернет страницата на института.
 
Институтът отказва да съгласува голяма част от инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии – на частни инвеститори, но и на общини, за единични обекти, но и за градски ансамбли и археологически комплекси. Причините за това най-често са липсата на осмисляне на недвижимото културно наследство като ценност, липсата на професионален опит в проектирането, неработещият Закон за културното наследство и опитите да се заобикалят правилата. Практика от дълги години е да се предлагат проекти, които увреждат или унищожават необратимо културното наследство.
 
НИНКН дава предписания за необходимите промени при всеки върнат проект. Въпреки това понякога проектите се преработват по няколко пъти. Целта на консултациите е да помогнат на заинтересованите страни да подготвят качествени предложения и да ограничат недопустимите намеси върху недвижимите национални ценности. Това е особено важно за проектите с европейско финансиране.