НИНКН: Няма съгласуван проект за сграда в имота на ул. „Гладстон” 6

  • от Мария Луцова
  • 11:00, 28.04.2024

Проект за строежа на нова сграда или каквото и да е инвестиционно намерение в парцела на ул. „Гладстон” 6, закупен от бизнес дамата Вероника Иванова, не е разглеждан в Националния институт за недвижимо културно наследство, разбра репортерът ни.  Имотът е в обхвата на територия с културно–историческо наследство със статут на групов археологически и архитектурно-строителен паметник на културата,  паметник на урбанизма и културния пейзаж – Историческа зона „Филипопол–Тримонциум–Пловдив” – Система от улични ансамбли по ул. „Княз Александър І”, ул. „Отец Паисий”, ул. „Р. Даскалов”, ул. „Хр. Г. Данов”, пл. „Джумаята”. Обявен е с протокол № 5 от 22 май 2000 г. на НСОПК, утвърден от министъра на културата и притежава статут на групова недвижима културна ценност. 

Все пак движение около имота през годините има – през 2021 г. със заповед на министъра на културата е назначена експертна комисия, чиято задача е „Приемане на проведени спасителни археологически проучвания - разкопки в имота на ул. „Гладстон“ № 6”. Те са извършени от археолога проучвател Мая Мартинова-Кютова. 


Имотът на ул. "Гладстон" 6

Комисията приема извършените спасителни археологически проучвания и освобождава терена за реализиране на инвестиционен проект при изпълняване на изисквания - разкритите структури да бъдат консервирани чрез засипване под наблюдение на археолозите-проучватели, тъй като те представляват част от северозападния ъгъл на сграда от градския площад (Агора) и нямат експозиционна стойност към момента; откритият мраморен архитектурен елемент - страница на врата да бъде съхранен и експониран в лапидарна или музейна среда; всички нови изкопни работи в имота да бъдат под наблюдение на археолозите проучватели; бъдещият инвестиционен проект да бъде представен за съгласуване в НИНКН/ МК, като трябва да е съобразен с разкритите структури и те да не бъдат засягани.

Парцелът, който от години пустее,  се намира между сграда, в която има заведение и бившата Руска книжарница. Той сменяше собствеността си на няколко пъти. През 2010-а „Фаст Форуард” ООД го продават на фирма „Йоана Акинита“ ООД, която е собственост на Йоанис  Хатзигеоргиу и Йоанна Папаманоли с управител Теохарис Папаманолис.  През фирмата, управлявана от Папаманолис, няколко пъти в община Пловдив са постъпвали документи за получаване на скица-виза, ала поредният опит завършва с мълчалив отказ на главния архитект на община Пловдив, съответно обжалван от собственика на имота.

В крайна сметка парцелът е придобит от Вероника Иванова, която се прочу в публичното пространство с бутането на къщата паметник на културата на Куцоглу, проектирана от арх. Йосиф Шнитер и бе осъдена за това. Сградата се намираше на ул. „Гладстон” 12 и към днешна дата на нейно място е построена нова. 


Къщата на ул. "Гладстон" 12

Какво ще се случва в имота на ул. „Гладстон” 6 все още не се знае.  В момента той е затворен с пана, на които е изписано името на друг обект на Вероника Иванова.

Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ към Министъра на културата осъществява контрол по опазване на недвижимото културно наследство и дейности по сигнали за нарушения. Съгласно Закона за културното наследство искания за намеси в недвижимите културни ценности се съгласуват от министъра на културата или от оправомощени от него длъжностни лица след писмено становище на Националния институт за недвижимо културно наследство, припомнят от НИНКН.