Наплив от фирми, които да доставят безплатни климатици за пловдивчани за по 2000 лева броя

  • от PlovdivTime
  • 08:39, 09.01.2022

Пет компании и консорциуми са подали оферта за замяната на печки на твърдо гориво с климатични инсталации по програмата на Община Пловдив.

Проектът „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ се финансира чрез  ОП Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г., пише TrafficNews.

С неговата реализация се цели безплатна подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с нови екологични варианти, за да се постигне съществено подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на общината като се намалят емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление.

Общата стойност на проекта е близо 13 млн. лева с ДДС, а поръчката е разделена на 5 позиции. Най-голямата е първата - доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление, чиято стойност е 7 млн. лева. За нея трябва да бъдат доставени близо 3600 климатици на пловдивчани. Средно стойността на един климатик е около 1950 лева, въпреки че 900 от тях са 9-ки(2,6 KW), а 1700 12-ки(3,4 KW). По-големите климатици са 15-ки или 16-ки – 659 броя, 18-ки 212 броя и 24-ки – 129 броя.

По тази позиция са кандидатствали 5 компании, като предстои комисията към Община Пловдив да направи оценка на техническите предложения. Към месец декември над 2000 пловдивчани бяха подали документи за замяна на отоплителните ум уреди.

По втората позиция, която е за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори оферти са подали две фирми, а стойността е близо 4 млн. лева. В това число влизат:

 -Топловъздушна камина на пелети  6 kW ± 10% – 148 бр; 8 kW ± 10% – 86 бр.; 10 kW ± 10% – 24 бр.; 12 kW ± 10% – 24 бр.

-Камина на пелети с водна риза 12 kW ± 10% – 616 бр.; 18 kW ± 10% – 113 бр.; 25 kW ± 10% – 5 бр. 

-Пелетен котел 15 kW ± 10% – 121 бр.; 25 kW ± 10% – 54 бр. ; 35 kW ± 10% – 22 бр.

Третата позиция е за Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на  отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори, които са общо 160 на брой, а прогнозната цена е 720 000 лева. Три фирми са поискали да доставят газовите инсталации.

По четвъртата позиция за доставка и монтаж на радиатори обаче нито една фирма не е подала оферта. Нейната прогнозна стойност е около 400 000 лева, като с тях е трябвало да се доставят около 1000 стоманно-панелени радиатори. Това означава, че трябва да се пусне нова поръчка по въпросната позиция.

Петата позиция по поръчката е за осигуряване на външни ОВК експерти, които да следят за монтажа и демонтажа на отоплителните уреди, като тя е за 250 000 лева с ДДС.  

Наред с монтажа на новите уреди, е предвидено да бъде извършен и демонтаж и извозване на старите отоплителни устройства. За тези дейности ще бъде обявена допълнителна обществена поръчка. Старите уреди ще бъдат предадени за рециклиране, а получените средства ще бъдат инвестирани от общината в мерки за подобряване на качеството на въздуха.  

Замяната на старите отоплителни уреди с нови трябва да приключи до края на 2023 година.