Над 10 000 проекта подадоха малките фирми у нас за 6 часа

  • от PlovdivTime
  • 21:45, 14.05.2020

Малкият и микро бизнес у нас подаде проекти на обща стойност 90 589 025 млн. лв. Това се случи само за шест часа, след отваряне на процедурата 3/10, е по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Мярката за безвъзмездна помощ е достъпна от 10:00 часа днес, а към 16,20 часа онлайн бяха подадени от фирмите 10 844 проекта за написаната по-горе сума, предава 24 часа. 

От ЕК очакват тази мярка да подкрепи приблизително 17 300 микро- и малки предприяти. По нея бизнесът ще може да получи между 3 и 10 хиляди лева безвъзмездна помощ, ако е изпаднал в затруднение след началото на кризата. В процедурата, чието пълно название е „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", е допустимо участието с проекти за първи път в процедурите на ОП "Иновации и конкурентоспособност" на хотелиери и ресторантьори, за което има и одобрение от ЕК.

Тя е с краен срок за подаване на проектни предложения 16,30 часа на 15 юни. При нея класирането е по критерия "първи по време, първи по право" и прогнозите са, че сумата ще бъде изчерпана за кратко време. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ е под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19 март.

Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. По процедурата са допустими: -Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва: Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи; Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи); Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).