Музикалното училище в Пловдив с нови кабинети на стойност над 800 хиляди лева

  • от Виктория Петрова
  • 10:35, 15.10.2022

Очаква се в близката година да бъде извършен голям ремонт на сградата на Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” в Пловдив. Предвижда се подмяна на покривa, както и превръщане на подпокривно пространство в пълноценен етаж на школото, където да се обучават ученици.  

За целта директорът на училището е обявил обществена поръчка за избор на изпълнител на ремонта. Прогнозната стойност на проекта е 830 000 лева. Финансирането на дейностите ще се осъществи със средства от бюджета на Министерство на културата като целева субсидия за капиталови разходи. 

Сградата на Музикалното училище се намира на ул. "Иван Вазов" и представлява Г-образен корпус на 3 етажа. Сградата е построена през 1934 г на за нуждите на Немското училище в Пловдив. През 1950 г имотът е одържавен. От 1993 г се стопанисва и
управлява от Министерството на културата. От 2002 г се използва за нуждите на НУМТИ „Добрин Петков“. За разлика от сградата на бившата гимназия "Лиляна Димитрова" (сега гимназия "Св. Патриарх Евтимий") сградата на Музикалното училище не е единичен паметник на културата. Тя обаче все пак се намира в защитената Историческа зона Филипопол - Тримонциум - Пловдив. 

С настоящия ремонт се предвижда цялостна подмяна на покрива, като старият ще бъде напълно демонтиран. Освен това, проектът предвижда реконструкция на подпокривното пространство, като идеята е то да бъде превърнато в площ за обучение. Северното крило на подпокривното пространство трябва да бъде усвоено и разпределено на 5 учебни стаи, помещение за обучение по балет, съблекални и душове. Останалата част от подпокривното пространство ще бъде разделена на 10 учебни помещения , разположени около двустранен коридор. 

Според строителната информация, сградата е в добро общо състояние – няма пукнатини или провисвания. През 2011 година беше извършен ремонт за подобряване на енергийната ефективност, включително подмяна на дограмата с PVC със стъклопакет, външна топлоизолация и отоплителна система.

Срокът за изпълнение на ремонта е до 180 календарни дни от откриването на строителната площадка. Не е ясно още дали учениците временно ще бъдат преместени от сградата по време на ремонта.

В момента се събират оферти от потенциални фирми, които да извършат ремонта, а критериите за избор на изпълнител ще бъде предложеното оптимално съотношение качество/цена. 

ЧЕТЕТЕ ОЩЕ: 

Министерство на културата дава пари за нова репетиционна и 15 кабинета в Музикалното училищеВедомството е уведомило с писмо ръководството на НУМТИ “Добрин Петков“