МУ-Пловдив с признание за научноизследователския си потенциал

  • от PlovdivTime
  • 10:21, 17.11.2022

Медицински университет – Пловдив бе приет за пълноправен член на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster). С това той става първият и единствен засега университет в Клъстера, което е признание за научноизследователския потенциал на висшето училище.

Изпълнителният директор на клъстера Мира Ганова подчерта, че членството на МУ-Пловдив е предпоставка и залог за ползотворна съвместна работа и успешна колаборация. 

Проф. д-р Благой Маринов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и директор на Медицинския симулационен тренировъчен център изрази увереността си, че общите усилия и последователната работа ще спомогнат за по-доброто познаване на съвременните медицински и научни подходи, опосредствани от технологиите. А това според него ще рефлектира положително върху изграждането на дигитална зрялост на цялото общество. 

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването е сдружение с нестопанска цел, което подкрепя иновативни компании и организации в областта на дигиталните решения в здравеопазването за изграждане на дигитална здравна екосистема и установяване на устойчива и ефективна здравна среда за пациентите, медицинските специалисти, обществото и институциите. Дигиталния клъстер е създаден през 2018 г. от 9 компании и 2 нестопански организации. До приемането на МУ-Пловдив членовете на Клъстера наброяват 30 дигитални и фармацевтични компании и две неправителствени организации.