Мощни инвеститори могат да купуват имоти без търг в Пловдив според нова наредба

  • от Благовест Андонов
  • 20:33, 12.10.2020

Нова наредба на Община Пловдив ще позволи на инвеститори да купуват общинска земя без търг, или да получават имоти с безсрочно право на строеж за реализация на инвестиционните им намерения, съобщава Trafficnews.bg.

Наредбата за насърчаване на инвестициите в Община Пловдив е качена на сайта на градската администрация, като предстои да бъде гласувана на сесия на местния парламент. В мотивите е записано, че с приемането на наредбата се цели да се насърчат производства и услуги с висока добавена стойност, да се повиши регионалната икономическа активност и генериране на заетост чрез откриване на нови високопроизводителни работни места.  

Наредбата е свързана със  Закона за насърчаване на инвестициите, с които се определят условията и реда за издаване на сертификат клас В, които ще е издават от Община Пловдив. Предвидените насърчителни мерки за проекти със сертификат за клас В са:

1.Съкратени срокове за административно обслужване;

2.Индивидуално административно обслужване;

3.Придобиване на право на собственост или ограничени вещни права върху имоти - частна общинска собственост.

Продажбата на имоти се прилага  в случай че не е заявена от инвеститор за издаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект за същия имот - частна общинска собственост.  Сертификатите от клас А и Б се издават от държавата, като Общината Пловдив ще може да издава третия най-нисък клас. За него е предвидено, че трябва да инвестира най-малко 1 млн. лева и да създаде нови работни места.

Първият проект, който бе реализиран по Закона за насърчаване на инвестициите бе проектът за високотехнологичен център по растителна защита в „Тракия”. Проектът за 15 млн. лева получи от Общинския съвет имотът с безсрочно право на строеж.