Модерната търговия променя Пловдив, заплатите на заетите в сектора - 81% по-високи от средните

  • от Соня Желязкова
  • 21:20, 14.05.2024

Южен централен регион (ЮЦР) се очертава като регионът, концентрирал най-силно присъствие на хранителни продукти – местно производство, които се предлагат от големите вериги магазини. Експерти и инвеститори подчертаха, че Област Пловдив е притегателен център важен не само по икономически причини, но и за социални, културни и еко проекти, които компаниите от Сдружението за модерна търговия (СМТ) развиват тук, пише TrafficNews.

Към 2022г. продажбите на дребно в България отчитат ръст и достигат до над 65 млрд. лв. При хранителните стоки имаме ръст от 12-13% на година, докато при нехранителните той е малко по-висок –17%. 26,7% от всички продажби на дребно се осъществяват от големите предприятия, в това число - всякакви по вид стоки.

Приносът на модерните предприятия, сочи анализ от данните на над 300 обекта, представен от СМТ, има и социален аспект. Наетите лица в сектора растат през последните години и достигат над 52 хиляди души. Общо за Южен централен район работят над 2500 души. 1500 от тях са конкретно в Пловдив. Интересът на хората да работят при големите предприятия за търговия се оправдава, от една страна, с по-високото заплащане, а от друга, със възможностите за кариерно и личностно израстване, които компаниите предлагат.

Към днешна дата в СМТ членуват над 750 търговски обекта, сред които водещи компании с интерес да откриват и развиват веригите си в Пловдив. Обектите от големите вериги за хранителни и нехранителни стоки в Общината, които са част от Сдружението за модерна търговия, са 51. Иначе казано на 100 000 души в Пловдив се падат по 11 търговски обекта.

Приходите на модерната търговия достигат 15,8 млрд. лв., като това са 32% от всички приходи в търговията на дребно. Само членовете на СМТ осигуряват работни места за над 1% от всички наети лица в частния сектора, или 24 000 души“, разкри старши инспектор към Института за пазарна икономика Петър Ганев.

Над 12 милиарда лева е приносът на модерната търговия върху икономиката на страната, което се равнява на близо 6 на 100 от БВП. Съществена част от тази сума се генерира именно в региона на Пловдив. Той е изключително важен за модерната търговия, което се потвърждава и от размера на направените до момента инвестиции в ЮЦР, където се концентрират около 16% от всичките обекти“, коментира Николай Вълканов – директор на СМТ.

Голяма част от инвестициите на дребно на български пазар се осъществяват от големите вериги и компании. „Само за последните три години големите предприятия са направили инвестиции за 1,3 милиарда лева. След пандемията се отчита сериозен ръст, над 45% през 2021г. и 29% през 2022г.“, допълни Ганев.

Той подчерта, че районът на Пловдив в най-голяма степен доставя и предлага в големите си вериги продукция на български производители. „И по отношения на меса и месни продукти, млечни продукти и яйца, хлебни изделия“, поясни инспекторът. 

Вълканов подчерта, че това сътрудничество между големи вериги и малки местни производители позволява взаимен растеж, а за последните три години една от водещите компании е успяла да изнесе извън България продукция от региона на стойност от над 150 милиона лева. 

Южен Централен регион – Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково и Карлово, е изключително стратегически важен за Kaufland. Неслучайно преди 17 години в Пловдив открихме нашия първи хипермаркет, така да се каже – първото ни бебе бе родено тук. Нашият централен склад е изграден отново тук. Имаме 10 филиала в ЮЦР, в които сме инвестирали 220 млн.лв.“, заяви изпълнителният директор на Kaufland България Иван Чернев. Компанията e oтворила работни места за над 800 човека в ЮЦР, като само за миналата година са платили над 14 млн. лева местни данъци и такси.