Лов за Еразъм съкровища организират студенти медици в Пловдив

  • от PlovdivTime
  • 11:52, 13.10.2021

Състезание „Лов на съкровища“ ще бъде една от активностите на „Еразъм ден 2021“ в Медицински университет – Пловдив. Той ще се проведе на 14 октомври в района на Гребната база и Младежкия център в града.

Участниците в състезанието ще бъдат разделени на пет отбора, като всеки отбор трябва да премине през предварително обозначени пунктове, където ще бъдат откривани символични „Еразъм съкровища“. 

„В съзвучие с необходимостта всички обществени дейности да са ориентирани към екологията и към опазването на околната среда, и подкрепени от програма Еразъм с инициативата „Еразъм без хартия“, повишен финансов грант за „Зелени пътувания“ по Еразъм, планираме на местата на изровените съкровища, да бъдат засадени дръвчета. Защото вярваме, че добрият пример винаги има значение!“, казват организаторите на проявата от отдел „Международно сътрудничество и проекта дейност“ и Студентски съвет в МУ-Пловдив.

Всички мероприятия, които ще бъдат проведени, ще са под мотото „Открий своето Еразъм съкровище“. Предвидени са презентации с информационен характер, целящи популяризиране на програма „Еразъм+“ и отбелязване на нейното огромно положително въздействие за утвърждаване на Европейската визия на Медицински университет – Пловдив.

Събитията ще се проведат на открито при спазване на проитовоепидемичните мерки.

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Основната  дейност на програмата в сферата на висшето образование е подпомагане на мобилността на студенти и докторанти с цел обучение или практика и на преподавателите и служителите с цел преподаване или обучение по договорености с университети-партньори или други приемащи организации от програмни или партниращи на Европейския съюз държави. В програмата за периода 2021-2027 г. се поставя силен акцент върху социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот, както и развитие на европейското измерение в областта на спорта. Предвидена е дигитализация на целия административен процес чрез инициативата „Еразъм без хартия“, съгласно Плана за действие в областта на цифровото образование и Европейската програма за умения.  Участниците в мобилности по програма Еразъм+, които изберат „зелено пътуване“ ще имат възможност да получат по-голяма индивидуална финансова подкрепа.