КЗК отмени избора на строител на ОУ „Княз Александър I” за 9 млн. лева

  • от Благовест Андонов
  • 18:58, 02.11.2022

Пореден удар понесе Община Пловдив в своята инвестиционна програма, този път заради Комисията за защита на конкуренцията. Регулаторът отмени избора на изпълнител за строителството на сградата на  ОУ „Княз Александър I” в двора на Хуманитарната гимназия.

Поръчката се проточи четири месеца, а комисията към Община Пловдив избра фирмата „Ринг-П” на бизнесмена Крум Бурджиев с внушителните 100 точки. Въпреки максималния резултат, то на практика компанията нямаше конкуренция – останалите  5 фирми бяха отстранени заради неотговарящи технически предложения. Един от отстранените участници ДЗЗД „Образователна инфраструктура – Пловдив с водещ партньор „Аква конструкт груп” обаче е подала жалба в КЗК и те са отсъдили в тяхна полза.

Според регулатора комисията неправилно е отстранила ДЗЗД „Образователна инфраструктура - Пловдив“ и е върнала поръчката от последното законово действие. Това означа, че техническите предложения на фирмите трябва да се гледат наново. Възможно е и да не стигне до това, но ако Върховният административен съд отмени решението на КЗК. Жалба вече са пуснали от „Ринг – П”, като до 3 месеца трябва да се вземе решението.

Това пък е поредната спънка пред новата сграда на школото, което ще е първото ново от десетилетия под тепетата. Вече втора година Община Пловдив не може да усвои средствата за училището, отпуснати от кабинета „Борисов 3”. Реалното строителство пък едва ли ще започне по-рано от лятото.

Поръчката е на инженеринг, като е разделена на четири дейности – изготвяне на ПУП, идеен инвестиционен проект и технически и работен проект. Втората дейност е за упражняване на авторски надзор по време на строителството, а третата е са самите строително-монтажни работи на училищна сграда.

Последната е позиция е за  оборудване,  облагородяване на двор и изграждане на спортна зала. По първите три дейности има осигурено финансиране, което е от държавния бюджет. Само за последната Общината няма гласувани средства, но те ще бъдат осигурени към края на завършването на строителството на сградата.

Заданието на поръчката е разработено на база направено проучване сред служителите на ОУ „Княз Александър I“. Целта е превръщането на училището в модел на съвременно училище, с високо качество на образование, модерно конкурентно способно училище за развитие на дигитални, социални и граждански компетентности, чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства на преподаване, подготвящи активни социално отговорни личности.  В училището ще се обучават 750 деца в 30 паралелки от първи до седми клас.