Клиниката по Гръдна хирургия към УМБАЛ Каспела отпразнува 10 години

  • от PlovdivTime
  • 08:02, 20.03.2024

Отделението по Гръдна хирургия към УМБАЛ Каспела в Пловдив, функционира като самостоятелно лечебно звено от 04.03.2014. Създаването му е резултат от визията на собственика за развитието на болницата и мечтата на екипа на отделението да създаде място, където пациентите да получават грижа на най-високо ниво, място, където да се обучават следващо поколение гръдни хирурзи, място, където да се използват най-новите методи за лечение, място, където лекарите сестрите и санитарите да чувстват удовлетвореност от своята работа в края на всеки работен ден. Думите са на основателят на Клиниката д-р Анастас Чапкънов. 

Десет години по-късно Гръдна хирургия - УМБАЛ Каспела, е едно от водещите отделения по гръдна хирургия в България. Специалистите тук са едни от първите въвели използването на минимално инвазивната видеоасистирана торакална хирургия за извършване на анатомични белодробни резекции и комплексни операции в гръдния кош. Те са втората гръдна хирургия в България, която започна да използва роботизираната система “Da Vinci Robotic Surgical System” в гръдната хирургия. В момента рутинно се извършват мини инвазивни и робот асистирани оперативни интервенции на бял дроб, хранопровод и медиастинум.

Отделението е акредитирана база за обучение на специализанти по гръдна хирургия, където в момента се обучават трима млади лекари. Екипът използва най-новите стандарти и съвременни научни знания за лечението на пациентите. Ежегодно участва във всички национални и значими международни (ESTS, IASLC) научни форуми в гръдната хирургия. Има изграден екип от медицински специалисти с основен фокус грижата за пациента.

Удовлетвореността: това са усмивките и благодарностите от пациентите и близките им, стотиците благодарствени писма, цветята и малките подаръци. Неописуемото чувство, когато след години срещат пациенти, лекувани за сериозни животозастрашаващи заболявания.

За бъдещето? Медицинските специалисти от пловдивската болница са решени да продължат да са сред лидерите в технологичното развитие на гръдната хирургия в България. Да въвеждат и използват най-нови методи и апарати от полза за пациента. Постоянно да усъвършенстват знанията и уменията на целия екип. Ще продължат да подобряват цялостната грижата за пациента. Защото здравето на пациента е тяхна основна грижа.

За предизвикателствата и перспективите за развитие на клиниката разговаряме с проф. Заприн Въжев.

- Какви са ключовите предизвикaтелства и успехи в развитието на клиниката?

- Ключовата дума е памет. Ако съхраним паметта на предците си – наши учители, ако сме оставили след себе си дълбока диря, която следват нашите ученици, ако нашите уроци са станали основа, която е послужила да градят върху нея, да достигат нови висоти с поглед към далечни хоризонти, значи сме изпълнили дълга си, значи са имали смисъл всички наши усилия и жертви. Всяко следващо стъпало е предизвикателство, което ни помага да осъзнаваме и по-дълбоко да осмисляме трудностите, лишенията и изпитанията, на които сме били подлагани по пътя на професионалното ни израстване. Това ни помага да следваме безпогрешно избрания път, който ни отвежда до следващото стъпало, на точното място, в точното време и при конкретните хора, които са изиграли ключова роля за да осъзнаем, че всичко, което сме постигнали, дължим в голяма степен на нашите учители, но и на нашата воля и дързост смело да мечтаем и решимост да променим света, в който живеем.

Разкриването на клиниката по Гръдна хирургия в УМБАЛ – КАСПЕЛА, е само по себе предизвикателство, като се има предвид съществуването на подобна структура от повече от половин век в най-голямата държавна университетска болница в България ‘‘Св. Георги‘‘ - структура, която е с традиции и дългогодишен опит в гръдната хирургия. Въпреки това обстоятелство новоразкритата гръдна хирургия в много кратки срокове след откриването си въвежда модерни иновативни техники за оперативно лечение на белодробните заболявания. 

Скоро след откриването през месец март 2014 г. в клиниката е извършена първата ВАТС (видео асистирана торакоскопска) белодробна операция. 

През 2021 г. гръдната хирургия в болница КАСПЕЛА е сертифицирана за работа с робота Da Vinci. На 28.01.2021 г. е направена първата РАТС (робот асистирана торакоскопска) белодробна операция. 

За първите 10 години през клиниката по Гръдна хирургия са преминали 14 318 пациенти. От тях 7029 са оперирани. Обхватът на дейността по клинични пътеки изцяло покрива нуждата от лечение на всички заболявания, засягащи гръдната стена, белия дроб, плеврата, средостението и хранопровода, покривайки всички критерии по изискванията на утвърдения и актуален стандарт по гръдна хирургия.

Тези факти в още по-голяма степен демонстрират постигнатите успехи през изминалите 10 години и показват, че избраният път е правилен и напълно отговаря на потребностите от такава медицинска помощ не само за региона на Южна България, но и за цялата страна. През последните 10 години клиниката по Гръдна хирургия се налага като предпочитана в региона и се утвърждава като една от най-добрите в страната.

– Какви са най-важните приноси на различните специалисти към работата и развитието на клиниката?

- За да отговаря на изискванията на НРД и стандарта по гръдна хирургия, клиниката разполага с необходимия брой лекари утвърдени имена в съответните специалности по гръдна хирургия, анестезиология и пневмология и фтизиатрия, както и медицински специалисти и санитари, необходими, да покрият нуждата от дежурни екипи в непрекъснат цикъл на цялото денонощие през всички дни от годината. Всеки в своята област дава своя принос за постигнатите резултати. Съчетанието от привлечени специалисти, които са водещи в своята област, в комбинация с най-модерна апаратура е предпоставка за постигане на резултати на европейско и световно ниво. Концентрацията на кадрови и технически потенциал, мъдро управляван, създава продукт непостижим за други болници от калибъра на КАСПЕЛА. Благодарение на специалистите, с които разполага болницата, тук се осъществяват уникални операции в областта на гръдната хирургия с много голям обем и сложност, изпълнявани от мултидисциплинарни екипи. Поради тази причина УМБАЛ-КАСПЕЛА е една от най-успешните и предпочитани от пациентите болници. Екипът с водещи специалисти е предпоставка и за по-качествено обучение на студенти и притегателен център за обучение на специализанти и докторанти.

– Какви са бъдещите перспективи за развитие на клиниката и какви са плановете за следващите години?

- Смелите мечти винаги са били движещата сила, устремена към бъдещето. Колкото и да са дръзки мечтите ни, никога не трябва да губим увереност, че са постижими.

В гръдната хирургия най-смелата мечта е трансплантацията на бял дроб. Все още оставаме длъжници на българските пациенти, които имат нужда от такава операция. Силно се надявам в близко бъдеще да сме в състояние да отговорим на тази потребност и да не се налага на пациентите ни да пътуват в чужбина.

При белодробни усложнения понякога се налага използване на ЕКМО (екстракорпорална мембранна оксигенация), която в най-тежките случаи е животоспасяваща. За тази цел е нужно да разполагаме с машина, която играейки ролята на изкуствен бял дроб, да замести собствения на пациента по време на провежданото лечение. Това е възможно при наличие на машина и възможност да се приложи. Надявам се - за нивото на гръдната хирургия и грижите в следоперативния период, скоро да разполагаме с необходимата апаратура. Нуждата от ЕКМО най-ясно се видя по време на КОВИД-19.  

В крайна сметка основната заслуга е на проф. Дойков, който с разкриване на клиниката по Гръдна хирургия постига още една своя мечта – максимално да разширява обхвата от медицински дейности и услуги, извършвани на най-високо ниво в болницата, която умело и мъдро ръководи през последните 25 години. Създава среда на колегиалност, академизъм и професионализъм, даващи възможност за максимална изява на кадровия потенциал на всички нива, в името на най-добрата услуга за пациентите.

Екипът от специалисти на "Гръдна Хирургия" и д-р Чирлова изказват своите благодарности към проф. Дойков, доц. Паскалев и д-р Чапкънов за приноса за развитието на клиниката.