Кино “Космос“ и Форумите Изток и Юг - спасителен пояс за парите от Фонда за устойчиви градове

  • от Мария Луцова
  • 12:59, 15.11.2022

Ще се превърнат ли проектите за културна инфраструктура в спасителен пояс за средствата от Фонда за устойчиви градове, с който кметът Здравко Димитров и екипа му получат глътка въздух от критиките и гражданското недоволство?

Това е актуалната тема на деня, след като стана ясно, че има възможност парите от Фонда за устойчиви градове да бъдат пренасочени от спорния пробив до Водната палата към Форумите „Изток”и „Юг” и кино „Космос”. По неофициална информация двата проекта ще получат по 4,5 млн. лв., а необходимото дофинансиране ще бъде осигурено от Общината. Преди обаче да се пренасочат парите, ще трябва ново обществено обсъждане.

Така след завършения Форум „Запад” с подходи към Одеона на Филипопол и Епископската базилика, ремонтираната Градска художествена галерия в Стария град и активния в момента проект по реставрацията, консервацията и социализацията на Небет тепе и Източната порта, има шанс за още два обекта от културната структура на града. 

Без съмнение и двата са изключително важни, защото са в същинския център и са важни за града. Неслучайно и отговарят на критериите за финансиране на ФУГ.

Представяме ви двата проекта, към които в момента е насочено общественото внимание:

ФОРУМ „ИЗТОК” И ФОРУМ „ЮГ”:

Форумите „Изток” и „Юг” са последните две зони с ценни археологически находки около пощата. С възстановяването им  на практика ще завърши обновяването на градския център на Пловдив.

Добрата новина е, че проектът вече е напълно съгласуван, включително и с Националния институт за недвижимо културно наследство. Остава само да бъде разписан от зам.-министъра на културата Пламен Славов.

Благоустрояването, консервацията, реставрацията и социализацията на Античен форум Филипопол - изток и юг ще струва около 6 млн. лв., сочат количествено-стойностните сметки на проектантите от  „В и Р Инженеринг“ ООД. Това стана ясно по време на представянето му на публично обсъждане през септември 2021 г.

Четири колони – една в дорийски стил, две в коринтски и една в йонийски, експонация на магазините и над 188 артефакти ще бъдат експонирани в зоната около Пощата.

 „Стремежът ни бе да съхраним богатото наследство, което има Античният форум на Филипопол, втората – да има минимална намеса, като правим анастилоза със съществуващите архитектурни елементи.  Те са in sito и сме ги заснели подробно. Повдигаме елементи само на ключовите места – източните и южните пропилеи (входовете на Античния форум), югоизточния ъгъл на стилобата (основата на колоните) и южната инсула (пространството, където е имало помещения). Останалите точки се реставрират до котата от времето на проучванията през 90-те години. Нямаме повече намеса”, разказа по време на общественото обсъждане арх. Венета Петкова.

На обекта ще има добавена реалност, която ще дава представа на посетителите как е изглеждал форумът чрез 3D възстановки. Това ще стане чрез прозрачни пана, върху които ще бъде изпринтена  възстановката. С проекта се търси естествено продължение на парковата среда. Откъм площада ще бъде отворен вход със стълби, по които да се слиза. А другите два входа ще са с по-удобни стъпала и рампи за достъпна среда. Предвижда се озеленяване на южната и източната инсула. Гърбът на археологията откъм пощата пък ще бъде със зелена стена от пълзяща растителност, чрез метална мрежа, по която ще се спуска. С друга зелена стена ще бъде изолиран шумът от булеварда – тя един път пада отгоре, на междинно ниво ще има саксии с растения, които също падат надолу и в шкартото също е предвидено озеленяване.

Предвидено е и ефектно художествено осветление  на археологията и оживяване на фасадата на пощата чрез 3D мапинг.

В зоната на подлеза на Тримонциум е предвидено пренареждане на стъпалата и изпълнението им от гранит. Ще бъдат оправени и рампите за лесен достъп.  В подлеза ще има информационен център, в който аниматори да могат да посрещат туристите. Ще има информационно обслужване и в самия археологически обект. На трите места за слизане ще има информационни табели на два езика.

КИНО „КОСМОС”:                                                                               

Проектът за кино „Космос” премина през множество сътресения – от неудачни предложения за възстановяването му до спорове за авторски права. В крайна сметка след дълга сага Община Пловдив обяви конкурс, спечелен от арх. Димитър Балджиев и екипа му от „Тектоника-Б”.

Зала с 599 места с екран за 2D и 3D сцена за концерти и театър ще има реновираното кино "Космос". Екранът е с размери 6 на 12,30 метра, а сценичното пространство е с дълбочина 8,28 м и ширина от 12,30 до 16,75 м.

"Нашата най-важна задача бе да се осъвремени и освежи сградният фонд с минимални промени", разказа по време на представянето  арх. Балджиев.

Според проекта във фоайето ще има помещение за охрана, билетна каса и гардероб. На мястото на стария гардероб е предвидено кафене с достъп до външните площадни простраства. Ще има и асансьор за инвалиди на северната фасада, който няма да бъде видим откъм ул. "Гладстон".

Зона за неформално общуване, малка зала за презентации и пространство за събития ще има още в сградата, а подсценичните пространства ще се превърнат в склад за декори. Предвидени са две евакуационни стълбища и инвалидна платформа.

Ще бъдат запазени най-знаковите за проекта на арх. Чинков елементи - стълбището с характерни парапети, осветителните тела, фасадни елементи.

Пространството пред киното също ще претърпи трансформация и ще се превърне в част от артистичната среда на сградата. Авторите на проекта подчертаха, че всички дървета, които не са компрометирани, ще бъдат съхранени.

По думите на арх. Димитър Балджиев към днешна дата реализацията на проекта би струвала 7 милиона лева.