Кардиолози от чужбина се обучават на важна манипулация в МУ-Пловдив

  • от PlovdivTime
  • 18:27, 22.11.2022

Кардиолози от Хърватия, Мароко и Ирак бяха първите курсисти, които преминаха обучение за имплантиране на системи за ресинхронизираща терапия в Медицинския Симулационен Тренировъчен Център на Медицински Университет – Пловдив.
Курсистите усъвършенстваха имплантационните си умения в симулационната електрофизиологична лаборатория на центъра.
„В МСТЦ можем да симулираме всяка стъпка от процедурата, от осигуряването на достъп, през имплантирането на електродите, изваждането на въвеждащите системи, до затварянето на раната и програмирането на устройството“, поясни д-р Красимир Джинсов, ръководител на обучението.

Проф. Благой Маринов, директор на МСТЦ на МУ-Пловдив изтъкна, че Симулационният център е оборудван с широка гама от апарати, простиращи се от таск-тренажори за овладяване на ежедневни процедури и манипулации, до невероятно реалистични кибернетични манекени, използвани за трениране на клиничното мислене и развиващи способностите за вземане на решения. Той поясни още, че на основата на отличната си материална и кариерна осигуреност, МСТЦ на МУ-Пловдив се утвърди не само като национална, а и като международна база за продължаващо медицинско образование.

Курсистите имаха възможност да извършат дисекция на истински сърца и да се запознаят в детайли с анатомията им, пречупена през гледната точка на кардиолога. „Системите за ресинхронизираща терапия са част от лечението на определени групи пациенти със сърдечна недостатъчност. Тези устройства подобряват качеството на живот на болните, като намаляват симптомите и им дават повече сили за изпълнение на ежедневните задачи. Освен това подобряват прогнозата при пациентите, като удължават продължителността на живота им, намаляват смъртността и броя на хоспитализациите – каза д-р Джинсов.

В продължение на два дни той заедно с доц. Васил Велчев и Божидар Ферек-Петрич запознаха курсистите с анатомията на сърцето, индикациите за поставяне на системите за ресинхронизираща терапия, основните техники и стъпки при имплантацията на устройствата. Кардиолозите се научиха и как да програмират и проследяват функцията на системите за ресинхронизираща терапия и какво да правят, ако пациентът им не отговаря на терапията.